آشنایی با مفهوم حق ارتفاق | ملکیتا

آشنایی با مفهوم حق ارتفاق

مطالب حقوقی

نویسنده:پشتیبانی ملکیتا

10 ماه پیش 6656 بازدید
آشنایی با مفهوم حق ارتفاق

آشنایی با مفهوم حق ارتفاق

منظور از حق ارتفاق چیست؟ دفاع از این حق به چه صورت است؟ کدام حقوق جزء این حق محسوب می گردد؟ در این مقاله قصد داریم پاسخ همه این سؤالات را ارایه دهیم پس ما را تا پایان این مطالب همراهی نمایید.

به حق شخص در ملک دیگر، حق ارتفاق گویند. صاحبان املاک، قادر به دادن هر حقی در ملک خود به دیگری بوده و در این شرایط، نحوه استحقاق، از عقد یا قراردادی که برای آن حق اعطا می شود، تبعیت می کند.

در صورتی که خانه فردی مجرای آب باران یا فاضلاب خانه یا زمین دیگری باشد، آن وقت صاحب خانه مورد نظر قادر به جلوگیری از آن نبوده، مگر در شرایطی که استحقاق نداشتن آن مشخص گردد.

اگر در زمین کسی چشمه ای واقع باشد، ملکیت صاحب زمین محسوب شده، مگر اینکه حق فرد دیگری در قبال آن چشمه به صورت عینی مشخص گردد. در این شرایط، صاحب خانه با توجه به در نظر داشتن حق ارتفاق، نمی ‌تواند از عبور فرد از ملک خود و آوردن آب از سوی او جلوگیری بعمل آورد. در واقع، حقوقی از قبیل ناودان و حق شرب نیز شامل آن می شود.

ذکر این نکته بسیار حایز اهمیت می باشد که اگر شخصی حق عبور از ملک دیگری را نداشته باشد، ولی مالک اجازه این کار را به شخص داده باشد که بتواند از ملک او عبور نماید، لذا هر زمانی که بخواهد، می ‌تواند از این کار صرف نظر نماید و مانع عبور فرد گردد.

در حقیقت هیچ شخصی این حق را ندارد که ناودان را به سمت ملک همسایه قرار دهد و یا اینکه بدون اجازه، آب باران را از بام خانه خود به بام خانه دیگری جاری نماید و یا بر بام او برف بریزد.

سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!!