در مورد حق سرقفلی چه می دانید؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

در مورد حق سرقفلی چه می دانید؟

حقوقی

نویسنده:پشتیبانی ملکیتا

1 سال پیش 30213 بازدید
در مورد حق سرقفلی چه می دانید؟

در مورد حق سرقفلی چه می دانید؟

در این مقاله قصد داریم به ارایه نکاتی در رابطه با حق سرقفلی بپردازیم.

 • پرداخت حق سرقفلی از طرف مستأجر به مالک صورت می گیرد. بنابراین، در تعیین میزان مبلغ سرقفلی، رونق کسب و اعتبار صنفی و شهرت تجاری که حاصل عمل مستأجر است تأثیری نخواهد داشت.
 • برگرداندن این حق، بایستی به قیمت عادلانه روز در هنگام تخلیه عین مستأجره، حتی در صورت عدم فعالیت کسبی مستأجر، به وی انجام شود. 

نکته: این موضوع که باید قیمت عادلانه روز در استرداد سرقفلی و یا مبلغ پرداخت شده اولیه در هنگام بستن قرارداد اجاره مد نظر قرار گیرد، از شروط ضمن عقد و یا توافق بین موجر و مستأجر تبعیت می کند.

 • تنها تا هنگام تخلیه عین مستأجره، حق سرقفلی که ضمن عقد قرارداد اجاره یا خارج از آن در نظر گرفته شده در حق مالک محقق خواهد شد.
 • امکان اسقاط و اعراض این حق به صورت ذاتی وجود دارد.
 • تکوین و تحقق حق سرقفلی، به قرارداد اجاره وابسته نخواهد بود. به این معنا که مالک از حق سرقفلی قبل از ایجاد رابطه استیجاری برخوردار است و قادر به واگذاری این حق به دیگری خواهد بود.
 • امکان نقل و انتقال سرقفلی، به شکل رسمی و عادی ضمن رعایت منافع مورد اجاره وجود دارد.
 • حق سرقفلی به مکان معینی مربوط می گردد.
 • مشروع بودن این حق از احکام اولی نشأت می گیرد.
 • امکان از بین رفتن سرقفلی در تفریط وجود ندارد.
 • به غیر از تقاضا و خواست مالک، هیچ عامل دیگری در تعیین میزان مبلغ سرقفلی دخالت نخواهد داشت. بنابراین، مالک تعیین کننده مبلغ سرقفلی خواهد بود. مستأجر نیز می تواند پیشنهاد مورد نظر را رد کرده یا قبول نماید.
 • سرقفلی برای مستأجر بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر تصویب شده در سال 1356، در نظر گرفته نشده و این حق کسب و پیشه است که در قانون مورد تأیید است.

  انتقال سرقفلی از مستاجر به مستاجر و همچنین از مالک به مستاجر بر اساس قانون روابط مستاجر و موجر وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد.

حق سرقفلی

 

آشنایی با احکام مربوط به حق سرقفلی

  در صورتی مالک می ‌تواند اقدام به دریافت مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر نماید که ملک تجاری خودش را اجاره دهد.

  مالک می ‌تواند حق سرقفلی نگیرد. ولی اگر ملک خود را اجاره دهد، آنگاه دیگر نمی ‌تواند از مستاجر طلب سرقفلی نماید. یعنی در واقع این حق را ندارد.

  مستاجر می تواند به دریافت سرقفلی در مدت اجاره از مالک بپردازد. این بدان شرط است که در هنگام بستن قرارداد اجاره، حق انتقال به دیگری از او سلب شده باشد.

  اگر مستاجر بدون موافقت مالک و یا بدون حکم دادگاه و در شرایطی که اجازه انتقال به غیر را ندارد، منافع را به شخص دیگری انتقال دهد، بنابراین مستاجر در برابر تخلیه مجاز به دریافت نیمی از حق سرقفلی می باشد.

  اگر موجر سرقفلی دریافت نکرده باشد، ولی مستاجر برای واگذار نمودن ملک به فرد دیگر اقدام به دریافت سرقفلی نماید، در این صورت، مستاجر جدید هیچ حقی را جهت دریافت سرقفلی از مالک پس از اتمام مدت اجاره ندارد.

 چنانچه مالک از راه قانونی به مستاجر سرقفلی را منتقل نماید، مستاجر در زمان تخلیه به قیمت روز می‌ تواند طلب سرقفلی نماید.

 اگر کسی ملک غیر تجاری را اجاره دهد، مجاز به دریافت سرقفلی نمی باشد. زیرا در قانون روابط موجر و مستاجر، هیچ چیزی در این مورد بیان نشده است. در واقع در قانون مصوب سال 1376، حق سرقفلی توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده است.

 

 

 

 

هموطنان عزیزوهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات گرانبهای خودتان را درزیرهمین مقاله کامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support