فشار هزینه مسکن همچنان بر دوش دهک های پایین | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

فشار هزینه مسکن همچنان بر دوش دهک های پایین

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:مجله خبری ملکیتا

1 سال پیش 16853 بازدید
فشار هزینه مسکن همچنان بر دوش دهک های پایین

بررسی ها نشان می دهد در چند سال اخیر تورم تأثیر زیادتری نسبت به باقی شاخص ها بر بازار مسکن داشته است.

این مورد با زیاد شدن قیمت انواع کالاها و به طور کلی انتظارات اقتصادی موجود در جامعه،بازارمسکن را در وضعیت نابسامان قرار داده است، به طریقی که ابعاد گوناگون آن امروز تحت تأثیر هستند.

گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم نقطه ای به 51/3 درصد رسیده و قیمت مسکن در مقایسه با دی ماه سال قبل 39/5 درصد رشد داشته است؛ این رقم در بازار اجاره 39/4 درصد را ثبت کرده است.

از طرف دیگر تورم مسکن در خانوارهای شهری در یک سال قبل 39/6 درصد برآورد شده که در بازار اجاره به 39/5 درصد می رسد.

خانوار های روستایی دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال قبل 38/3 درصد زیاد شده است را در بازار مسکن تجربه کرده اند که در بازار اجاره به 37/8 درصد می رسد.

تورم نقطه ای در ماه قبل 48/5 درصد بوده و طبق بررسی های پیشین از اول دولت رئیسی یعنی از مرداد 1400 تا دست کم آذر 1401بخش مسکن 55 درصد رشد کرده و قسمت مهمی از سبد هزینه های خانوار را اشغال کرده است.

سهم مسکن در تورم ماهانه

بر این اساس ضریب اهمیت مسکن که با بقیه موارد مثل آب، برق و سایر سوخت ها سنجیده می شود در کل کشور 35/5 درصد برآورد شده است. در این بین ضریب اهمیت برای دهک ها بیشتر بوده و دهک دهم در این مورد کمترین درصد را دارا  است.

به طور کلی تورم طولانی مدت در ایران سبب شده است حجم زیادی از قشری که از لحاظ اقتصادی تا دیروز متوسط به حساب می آمدند حالا جزو دسته بندی قشر ضعیف تر محسوب شوند.

فشار تورم بر این دهک ها باعث شده مردم درصد زیادی از در آمد خود را صرف هزینه های مسکن کنند. در صورتی که در کشور های اروپایی مردم به طور میانگین 20 درصد از در امد خود را به مسکن اختصاص می دهند، این آمار د ر ایران به 60 تا 70 درصد رسیده است.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support