خرید وفروش امتیازمسکن ملی غیرقانونی می باشد | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

خرید وفروش امتیازمسکن ملی غیرقانونی می باشد

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 20564 بازدید
خرید وفروش امتیازمسکن ملی غیرقانونی می باشد

خلیل محبت خواه مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران با بیان اینکه تا الان گزارشی ازتخلف فروش امتیازهای نهضت ملی مسکن به ما اطلاع داده نشده است گفت:این واحدهابرای بسیاری ازدرخواست کنندگان هنوزمشخص نشده که امتیازآنهاقابل فروش باشد.

او ادامه داد:تعدادی ازدلالان،واسطه گران وهمچنین برخی ازمشاوران املاک در قالب آگهی اقدام به خریدوفروش امتیازهای نهضت ملی مسکن می کنند که همین مسئله برای آنها تخلف محسوب می شودوگران تمام می شود.

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران بیان کزد:هم اکنون سایت نهضت ملی مسکن در شهر ایوانکی برای ثبت نام متقاضیان آزاد است ودرخواست کنندگان می توانندبه جای خرید امتیازازاین فرصت استفاده کنندوماهمیشه اعلام کرده ایم که دراین دوره امتیازی وجودنداردومتقاضیانی که آورده خودرا پرداخت کرده انداراضی آنها معلوم شده است.

خلیل محبت خواه بیان کرد:ارتقا پروژه های نهضت ملی مسکن خیلی مناسب بوده واراضی درتمام استان تهران فراهم شده ومشکلی از نظرپیشرفت پروژه در شهرهایی که این پروژه هاکلید خورده است وجود ندارد.

خلیل محبت خواه یادآور شد:سرعت پیشرفت پروژه ها خوب بوده وماامیدوارهستیم با کامل شدن هرچه سریعترآورده متقاضیان روال کاربا سرعت زیادتری اجرایی شود.

برمبنای این گزارش همیشه باکلیدخوردن ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن بعضی ازدلالان وسوداگران سواستفاده کرده واقدام به اعلام خریدوفروش امتیازهای مسکن ملی کرده بودندکه درهمان دوره این مسئله تکذیب واعلام شدکه این واحدهاقابل خریدوفروش ویا انتقال به فرددیگری نیست.این دفعه هم پای مشاوران املاک به این مسئله بازشده است که راه وشهرسازی استان تهران هشدارهای جدی وتذکربه آنها داده است.

 

 

منتظرنظرات گرانبهای شماعزیزان درزیر این خبرهستیم

 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support