قیمت مسکن سقوط کرد/خبرخوب برای افرادی که قصدخرید خانه دارند | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

قیمت مسکن سقوط کرد/خبرخوب برای افرادی که قصدخرید خانه دارند

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 18625 بازدید
قیمت مسکن سقوط کرد/خبرخوب برای افرادی که قصدخرید خانه دارند

درتهران قیمت مسکن رشدقابل توجه وسرسام آوری راتجربه کرده است.براساس شاخص های مختلفی مثل سال ساخت محله نوع ملک قیمت مسکن براوردمی شود.درچندسالی که گذشت قیمت مسکن نوسانات زیادی داشته است.طبق گزارش زیرقیمت مسکن درمناطق مختلف تهران رابررسی می کنیم.

قیمت هادربازارمسکن تهران وشهرهای اطراف ازجمله پردیس،با فروکش کردن نوسانات بازارارزدچارافت شد.

به گزارش بانک اول بررسی های میدانی دربازارمسکن تهران وشهرهای حومه آن ازافت تقاضای سوداگری حکایت دارد.مشاوران املاک می گویند که معاملات مسکن وبه تبع آن ،پس ازفروکش کردن التهاب بازارارزقیمت ها دچارافت شده است .

براساس گفته ی واسطه های ملکی،تقاضای سرمایه گذاری وسفته بازی که به طورمعمول بانوسانات بازارارزبالا می رود دچارکاهش شده ودلالان ازبازارمسکن عقب نشینی کرده اند.اندک معاملات از سوی متقاضیان مصرفی انجام می شود.درشهر تهران بسیاری ازخریدهاازنوع تبدیل است امادرشهرهای جدیدپردیس وهشتگرد گاهی حضورخانه اولی ها دیده می شود.این موضوع درحالی است که تا حدود دوهفته گذشته تحت تأثیرانتظارات تورمی،بسیاری ازمعاملات توسط سفته بازان ودلالان انجام می شد.

درصورتی که طی یک سال اخیردربازارمسکن شهرهای تهران وپردیس شیب قیمت ها افزایشی بود،طی چند روز اخیرنرخ های پیشنهادی هم باریزش قیمت دلاروافت خریدهای سرمایه ای،10تا15درصدکاهش یافته است.

با پایین آمدن قیمت ارز،نهاده های ساختمانی هم ارزان ترشده واین عامل درپایین آمدن قیمت های پیش فروش مسکن درتهران وپردیس تأثیرگذاشته است.دریک هفته اخیربازارآهن روندکاهنده به خودگرفته ونسبت به دوروزگذشته هرشاخه آهن کاهش700هزارتومانی قیمت راتجربه کرد.

بعضی ازفعالان بازارمسکن ارزیابی کرده اند که کسادی معاملات وافت نرخ های پیشنهادی مسکن تاآخرسال جاری ادامه پیداکند.

ایرج رهبر،عضوکانون انبوه سازان گفت:مسکن یک کالای سرمایه ای وعمری است که باتوجه به بالارفتن قیمت هااین کالانیزافزایش قیمت خواهدداشت.

عضوکانون انبوه سازان درخصوص بالارفتن قیمت مصالح وتأثیرآن روی ساخت وسازها بیان کرد:درهرشرایط انبوه سازاصلی ترین کارساخت وسازاست باتوجه به بالارفتن قیمت ها دولت باید باانبوه سازان توافقاتی داشته باشدتامسئله ساخت وسازهای مسکن ملی یابافت های فرسوده برطرف شود.

منتظرنظرات گرانبهای شماعزیزان درزیراین خبرهستیم

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support