مصالح ساختمانی رایگان به زلزله زدگان خوی اختصاص یافت | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

مصالح ساختمانی رایگان به زلزله زدگان خوی اختصاص یافت

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14575 بازدید
مصالح ساختمانی رایگان به زلزله زدگان خوی اختصاص یافت

فرماندارخوی با اشاره به ادامه روندبازسازی مناطق زلزله زدگان خوی بیان کرد:با اقداماتی که انجام شده،میلگرد،سیمان وماسه به صورت رایگان نیزدراختیارواحدهای احداثی قرارمی گیرد.

ذبیح الله کاظمی بااشاره به اینکه دربعضی ازمناطق زلزله زده اسکان درچادرداریم،بیان نمود:درسطح شهرستان درمجموع کمتراز100موردچادرهنوزبرپااست.

وی بااشاره به بررسی مستمروضعیت شهرهای خوی وفیرورق وهمچنین روستاهای زلزله زده شهرستان ادامه داد:درسطح شهروبعضی ازروستاهاتعدادچادرهای موجودبه 100موردهم نمی رسددرضمن بسیاری ازآنهافقط برای مراقبت ازمنزل دردست ساخت برپااست.

کاظمی خبردادکه درهشتم بهمن سال قبل دراین شهرستان راه اندازی 12کمپ واختصاص47هزارچادرصورت گرفت واظهارکرد:به صورت مستمربعداز40روزاین کمپ هاجمع آوری شده وفقط تعدادکمی چادرهنوزدایراست.

وی بیان نمود:تسهیلات اعطا شده به زلزله زدگان دراین شهرستان به منظوربازسازی،بلاعوض وکمک ودیعه اجاره مسکن درکشوربی نظیربوده است وادامه داد:دراین شهرستان تا110میلیون تومان کمک بلاعوض به خانوارهاپرداخت شده است.

فرماندارخوی گفت:همچنین درصورت رسیدن کارهای ساختمانی به مرحله موردنظر،مصالح دیگری مانندکاشی وسرامیک،درب وپنجره وایزوگام رایگان نیزبه میزان سهمیه درنظرگرفته شده،به مالکان واحدهاداده می شود.

کاظمی یادآورشد:برای اولین باردرحوزه ساخت وساز50میلیون تومان ودیعه مسکن برای واحدهای تخریب شده وتعمیری های نوع الف وحتی مستأجرانی که خانه آنهاازتعمیرینوع الف بود،درنظرگرفته وپرداخت شد.

کاظمی تأکیدکرد: باتلاش بنیادمسکن ودیگرنهادها درتعدادی ازروستاهای زلزله زده،تعدادزیادی ازواحدهای مسکونی دردست ساخت به مرحله به سقف رسیده اند.

وی باتأکیدبراینکه البته هنوزمشکلاتی درمنطقه وجود دارد،ادامه داد:بانک هاپرداخت وام بازسازی راشروع کرده ودراین خصوص به صورت مستمرازبانک پیگیری می کنیم.

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی لطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support