نرخ سودوام مسکن کم می شود!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

نرخ سودوام مسکن کم می شود!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15735 بازدید
نرخ سودوام مسکن کم می شود!!

مهردادبذرپاش بااشاره به اینکه بزودی درحوزه نوسازی بافت فرسوده درشورای پول واعتباریک بانک معین اعلام می شود،اظهارداشت:سیاست این است که درسراسرکشوردربخش نوسازی بافت فرسوده تنهایک بانک وشعبات آن بانک فعال باشد تا اقدامات با نظم بیشتری دنبال شود.

بذرپاش درموردافزایش تسهیلات نوسازی اظهارداشت:پیشنهادافزایش سقف وام نهضت ملی مسکن تا550میلیون تومان تصویب وابلاغ شده است.

دربخش تسهیلات هدفگذاری ماکاهش نرخ سودبا پلکانی کردن آن است وبانک مرکزی پلکانی کردن نرخ سودراقبول کرده است.پلکانی به این معنا که درسال های اول عدد کمتری پرداخت شود ودرسال های بعدی آن با تورم ارزش آن کمترودربخش پرداخت فشارکمتری به مردم واردمی شود.

وی تأکیدکرد:پلکانی شدن تنها برای ما کافی نیست ونرخ تسهیلات هم بایدکاه پیدا کند.ماسعی می کنیم پشتوانه ای ازمنابع صندوق مسکن برای یارانه سودتسهیلات بافت فرسوده ایجادکنیم.

بذرپاش درمورد وام ودیعه مستأجران تا سقف220میلیون تومان گفت:این عدد وام درشورای پول واعتباربایدتصویب شود.

وزیرراه وشهرسازی درمورد اقدامات دولت برای مستأجران گفت:درحوزه مسکن گشت های تعزیراتی به خصوص برای رسیدگی به تخلفات بنگاه های مشاوران املاک فعال شده وبنگاه های معاملات ملکی که اقدام به ثبت کدرهگیری نکنندویا دارای کدرهگیری نمی باشند جریمه می کند.

وی با بیان اینکه هیچ معاملات مسکنی نباید مصون ازگرفتن کدرهگیری باشد،ادامه داد:مابه عنوان دولت زمانی می توانیم نظام معاملات مسکن رارصدکنیم که کدرهگیری درسامانه های املاک ومستغلات ثبت شده باشد،نداشتن کدرهگیری تخلف بزرگی محسوب می شوداثرات عدم رعایت مقررات به ویژه کدرهگیری به مردم باز می گردد به همین دلیل با به عنوان دولت وظیفه داریم آن را رصدوباتخلف آن برخوردکنیم.

وزیرراه وشهرسازی افزود:دراین بخش ما به عنوان دولت ضعف های جدی داریم ولی منتظرنمانده ایم وبا دستگاه های مختلف دراین بخش به ویژه تعزیرات،سازمان امورمالیاتی وبخش های مختلف اقدامات وهمکاری زیادی انجام داده ایم.

بذرپاش با تأکید براینکه روشهای اساسی وپایه ای برای حل مشکل مسکن وسوداگری دراین قسمت رسمیت یافتن اسناد رسمی وغیرقانونی شدن اسنادعادی است ودرصورتی که این مشکل حل شودما شاهدبهبودوضعیت بازار مسکن خواهیم بودهمچنین مابه عنوان دولت پیگیراساسی برای ثبت اسنادرسمی ونامعتبرشدن اسنادعادی هستیم.

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی نظرات گرانبهای خودتان را درزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support