هزینه ساخت واحدهای مسکن ملی اعلام شد!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

هزینه ساخت واحدهای مسکن ملی اعلام شد!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

9 ماه پیش 9831 بازدید
هزینه ساخت واحدهای مسکن ملی اعلام شد!!

به گزارش ملکیتا،ایرج رهبر،رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران درمورد هزینه ساخت 50هزار واحد مسکونی بیان کرد:واحدهای مسکن ملی متری 8میلیون و250هزارتومان ساخته می‌شود

ایرج رهبرگفت:هنگامی که محمداسلامی دروزارت راه وشهرسازی حضوریافت وبرمبنای تفاهمنامه میان انجمن انبوه‌سازان تهران واداره کل راه وشهرسازی تهران ماقبول کردیم که 20هزارواحدمسکن ملی رابسازیم.(ودرادامه این طرح اقدام ملی به نهضت ملی مسکن تبدیل شد)

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران اظهارنمود:درحال حاضراز20هزارواحدحدود18هزارواحد درحال ساخت است.درسال1400قراراد3200واحد راامضاکردیم وامسال قراردادسایرواحدها منعقدشد.

وی ادامه داد :این واحدها دراطراف تهران ازجمله شهرهای رباط‌‌کریم،شهریار،اسلام‌شهر،وقرچک درقالب 4شهرک درحال اجرامی‌باشد.

رهبر درمورد توسعه ساخت وسازدراین شهرک‌هاخبردادوگفت:مابه وزیر راه وشهرسازی پیشنهادداده‌ایم براساس تفاهنامه 50هزارواحددیگرامضاشودودرضمن پیش بینی می‌کنیم که تایک ماه آینده این تفاهمنامه عملیاتی شود.

وی درموردقیمت واحدهای مسکن ملی گفت:اگر امسال قرارداد50هزارواحدراامضا کنیم قیمت ساخت حدود8میلیون و250هزارتومان خواهدبود،ولی اگر به سال بعد انتقال داده بشه ماباید قیمت‌های جدید را کارشناسی کنیم.

رهبردرموردظرفیت انبوه‌سازان وتوانایی آنها درساخت مسکن گفت:درحال حاضردرانجمن انبوه‌سازان 1200عضوحقیقی وحقوقی داریم که ازاین تعدادحدود700انبوه‌سازفعال داریم.به طورمتوسط ساخت سالانه300تا 400واحدبرای هرکدام ازانبوه‌سازان درنظرگرفته می‌شود.

وی درپایان گفت:انبوه‌سازان استان تهران می‌توانندبه صورت سالیانه 240هزارواحدمسکن را بسازندوماهم امیدواریم که درزمینه ساخت این واحدها دراستان پیشرفت داشته باشیم.

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا نظرات گرانبهای خودتان رادرزیر همین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support