کاهش شدید خرید وفروش خانه درتهران!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

کاهش شدید خرید وفروش خانه درتهران!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

9 ماه پیش 7909 بازدید
کاهش شدید خرید وفروش خانه درتهران!!

به گزارش ملکیتا،درسامانه املاک ومستغلات کشور درشهریورماه امسال 3008فقره معامله مسکن ثبت شده است که درمقایسه با شهریور سال قبل که6033فقره بوده حدود50درصدکاهش یافته است.

درضمن براساس آمارمرکزآمار ایران تحولات بسیاری دربازارمسکن به وجودآمدهوخرید وفروش خانه درتهران کاهش شدیدی داشته است ،درشهرتهران متوسط قیمت هرمتر مربع واحد مسکونی درکشوربه 80میلیون و838هزارو700تومان رسیده است.

گرانترین منطقه دربین مناطق 22گانه منطقه یک با متوسط قیمت 157میلیون و952هزارتومان دراول جدول قرار دارد.که درشهریور ماه تعداد معاملات این منطقه 180فقره بوده است وهمچنین درمنطقه 2که حدود 280فقره معامله با متوسط قیمت127میلیون و135هزارتومان ودرمنطقه 3قیمت متوسط138هزارمیلیون و217هزارتومان وبا ثبت  115فقره معامله بوده است

درمنطقه 4متوسط قیمت هرمترمربع واحدمسکونی 91میلیون و828هزارتومان،منطقه 5حدود93میلیون و55هزارودرمنطقه 6نیز 109میلیون و305هزارتومان بوده است.وکل معاملات دراین 3منطقه یعنی منطقه چهاروپنج وشش درکل739فقره بوده است.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

در6منطقه تهران متوسط قیمت مسکن زیر50میلیون تومان بوده است وکمترین متوسط قیمت مربوط به منطقه 18می‌باشدکه حدود41میلیون و501هزارتومان است.وطبق معمول بیشترین معامله مسکن برای منطقه 5 که تعداد آن 390فقره می‌باشدوهمچنین کمترین معامله 45فقره می‌باشد که درمنطقه 19ثبت شده است.

درکل درسامانه املاک ومستغلات کشوردرشهریورماه امسال 3008فقره معامله مسکن ثبت شده است که اگر با شهریور سال قبل بخواهیم مقایسه کنیم حدود 50درصد کاهش یافته است چون درسال گذشته 6033فقر ه معامله ثبت شده است که این خود یک کاهش شدید درخریدوفروش خانه درتهران می باشد.

 

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی لطفاًنظرات گرانبهای خودتان را باما وهمراهان همیشگی ملکیتا به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support