فرصت طلایی برای خریداران مسکن!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

فرصت طلایی برای خریداران مسکن!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

8 ماه پیش 5069 بازدید
فرصت طلایی برای خریداران مسکن!!

به گزارش ملکیتا،درحال حاضر ودراین شرایط فعلی رکودبازارمسکن مشخص است.کاهش قیمت‌هایکی ازنتایج شرایط رکوددراین بازارمی‌باشد.درضمن دربعضی ازمناطق همچنان قیمت مسکن بالاست وفروشندگان تصمیم ندارند قیمت ملک خودرا پایین بیاورند.وبیشتر کارشناسان به خریداران مسکن توصیه می‌کنند که ازاین فرصت استفاده کنندونسبت به خریدملک اقدام نمایند.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان،فرشید پورحاجت اظهارنمود:درحال حاضر اگرچه بازارمسکن درشرایط رکودتورمی به سرمی‌برد اما بهترین زمان برای خریدخانه ازطرف مردم است.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

پورحاجت گفت:پیش بینی می‌شودکه برای سال آینده ویا درپایان همین سال تورم بیشتری به وجودآیدبه خاطرهمین تا تورم بیشتری رخ نداده،شرایط خریدوفروش مسکن برای مردم راحت‌تر است.

این کارشناس بازارمسکن بیان کرد:درحال حاضرهرچه مردم دربازار مسکن سریعترخریدکنند،کمتر خسارت به خاطر تورم شامل حالشان می‌شودبه همین دلیل الان بهترین زمان برای خرید خانه می‌باشد.

این شرایط رکوددربازارباعث شده است بازاربه یک ثبات نسبی برسد وبی ثباتی وجودنداشته باشدوبه همین دلیل سازنده نیز باخیال راحت‌تری واحدهای خودرابه فروش می‌رساند چون که وضعیت بازار هم اکنون درثبات قراردارد.

وی تصریح کرد:درحال حاضربا شرایطی که دربازارمسکن به وجودآمده وبازاردارای ثبات ورکود است،سازندگان نیز با قیمت کمتر وشرایط بهتری نیزحاضربه فروش واحدهای خودهستند وهمچنین درنحوه خرید وپرداخت هزینه با مردم همکاری بیشتری خواهندداشت.

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات گرانبهای خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support