مالیات بر خانه خالی امسال چگونه محاسبه می‌شود؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

مالیات بر خانه خالی امسال چگونه محاسبه می‌شود؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

8 ماه پیش 5455 بازدید
مالیات بر خانه خالی امسال چگونه محاسبه می‌شود؟

به گزارش ملکیتا،شاهین مستوفی،مدیرکل دفترحسابرسی سازمان امورمالیاتی کشوراعلام کرد:درصورت پرداخت نکردن مالیات خانه‌های خالی ممنوع‌المعامله می‌شوند.دولت برای کاهش نرخ خالی ماندگی زمین وخانه‌ها تدابیری به کاربرد که همان مالیات برخانه‌های خالی است.

دربیشتر کشورها این موضوع مالیات برخانه‌های خالی بسیارمهم است وصاحبان خانه‌هاموظف هستندکه این مالیات راپرداخت کنند.دربرخی ازموارد،این مالیات براساس درآمدصاحبان خانه‌هاتعیین می‌شود،درصورتیکه دردیگرمواردبرمبنای ارزش خانه‌ها محاسبه می‌شود.

وی بیان کرد:برمبنای ماده54مکررقانون مالیات‌های مستقیم،براساس اطلاعاتی که ازطرف سامانه ملی املاک واسکان کشوردراختیارسازمان قرارمی‌گیرد.وفقط ازاین طریق آمارخانه‌های خالی مشخص می‌شود.واگرتوسط مالکان این مالیات پرداخت نشود،خانه‌های خالی ممنوع المعامله می‌شوند

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

مدیرکل دفترحسابرسی سازمان امورمالیاتی کشور اظهارنمود:اگرمالیات خانه‌های خالی براساس متراژواحدهامحاسبه می‌شود واگر فردی این خانه رااجاره دهدبراساس قانون مشمول مالیات می‌باشد،مالیات اجاره محاسبه می‌شود.واگر این خانه خالی باشدوبه اجاره واگذارنشده باشد،باید6برابرهمان اجاره خانه ،مالیات خانه محاسبه خواهد شد.

مستوفی تصریح کرد:بعدازابلاغ مبلغ نهایی مالیات،مالکان این خانه‌های خالی،یک ماه فرصت دارند تاپرداخت کنندواگرپرداخت نکنند،باصدوربرگ قطعی ازآنهامطالبه خواهدشد.واگربه این برگ قطعی اعتراضی واردشود،درهیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موردبررسی قرار می‌گیرد.

وی درآخربیان نمود:پس ازاینکه مراحل طی شدواگراین مالیات پرداخت نشوداین خانه‌های خالی ممنوع‌المعامله می‌شوند واجازه انتقال به شخص دیگری را نخواهدداشت.

 

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفا‌ًنظرات گرانبهای خودتان راباما به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support