ثبت آگهی فروش املاک | ملکیتا

ثبت آگهی فروش املاک

فروش املاک

ابتدا دسته بندی مورد نظر را مشخص کنید
برای ثبت آگهی در نوع املاک مسکونی باید 45,500 تومان پرداخت کنید
ادامه
45,500 تومان

تعرفه های ثبت آگهی

انقضا: 30 روزه
اشخاص عادی با کد بازاریاب 31,850 تومان
آژانس و مشاوران املاک با کد بازاریاب 27,300 تومان
فروشندگان لوازم یدکی با کد بازاریاب 27,300 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 27,300 تومان
باثبت آگهی معمولی آگهی شما به مدت 30روز در سامانه واپلیکیشن های ملکیتا منتشر می گردد.
جهت اعمال قیمت و تخفیف های ذکر شده لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

رهن و اجاره املاک

ابتدا دسته بندی مورد نظر را مشخص کنید
برای ثبت آگهی در نوع املاک مسکونی باید 45,500 تومان پرداخت کنید
ادامه
45,500 تومان

تعرفه های ثبت آگهی

انقضا: 30 روزه
اشخاص عادی با کد بازاریاب 31,850 تومان
آژانس و مشاوران املاک با کد بازاریاب 27,300 تومان
فروشندگان لوازم یدکی با کد بازاریاب 27,300 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 27,300 تومان
باثبت آگهی معمولی آگهی شما به مدت 30روز در سامانه واپلیکیشن های ملکیتا منتشر می گردد.
جهت اعمال قیمت و تخفیف های ذکر شده لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

فروش مصالح ساختمانی

ابتدا دسته بندی مورد نظر را مشخص کنید
برای ثبت آگهی در نوع آهن آلات ساختمانی باید 45,500 تومان پرداخت کنید
ادامه
45,500 تومان

تعرفه های ثبت آگهی

انقضا: 30 روزه
اشخاص عادی با کد بازاریاب 31,850 تومان
آژانس و مشاوران املاک با کد بازاریاب 27,300 تومان
فروشندگان لوازم یدکی با کد بازاریاب 27,300 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 27,300 تومان
باثبت آگهی معمولی آگهی شما به مدت 30روز در سامانه واپلیکیشن های ملکیتا منتشر می گردد.
جهت اعمال قیمت و تخفیف های ذکر شده لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

فروش تاسیسات و تجهیزات ساختمان

ابتدا دسته بندی مورد نظر را مشخص کنید
برای ثبت آگهی در نوع تاسیسات برقی ساختمان باید 45,500 تومان پرداخت کنید
ادامه
45,500 تومان

تعرفه های ثبت آگهی

انقضا: 30 روزه
اشخاص عادی با کد بازاریاب 31,850 تومان
آژانس و مشاوران املاک با کد بازاریاب 27,300 تومان
فروشندگان لوازم یدکی با کد بازاریاب 27,300 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 27,300 تومان
باثبت آگهی معمولی آگهی شما به مدت 30روز در سامانه واپلیکیشن های ملکیتا منتشر می گردد.
جهت اعمال قیمت و تخفیف های ذکر شده لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

مشاغل ساختمانی

ابتدا دسته بندی مورد نظر را مشخص کنید
برای ثبت آگهی در نوع خاکبرداری وحفاری ساختمان باید 45,500 تومان پرداخت کنید
ادامه
45,500 تومان

تعرفه های ثبت آگهی

انقضا: 30 روزه
اشخاص عادی با کد بازاریاب 31,850 تومان
آژانس و مشاوران املاک با کد بازاریاب 27,300 تومان
فروشندگان لوازم یدکی با کد بازاریاب 27,300 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 27,300 تومان
باثبت آگهی معمولی آگهی شما به مدت 30روز در سامانه واپلیکیشن های ملکیتا منتشر می گردد.
جهت اعمال قیمت و تخفیف های ذکر شده لطفا وارد حساب کاربری خود شوید
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support