قیمت مسکن امروز 2 آذر 1401/ تکرار دور افزایشی قیمت مسکن | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

قیمت مسکن امروز 2 آذر 1401/ تکرار دور افزایشی قیمت مسکن

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:مجله خبری ملکیتا

1 سال پیش 17648 بازدید
قیمت مسکن امروز 2 آذر 1401/ تکرار دور افزایشی قیمت مسکن

به گزارش ملکیتا، مرکز آمار در جدیدترین گزارش از شاخص قیمت مصرف کننده در آبان 1401اعلام کرده که قیمت مسکن کل کشور در یک ماه قبل 3/7درصد زیاد شده است.

نرخ رشد نقطه به نقطه یعنی مقایسه رشد قیمت در مقایسه با آبان سال قبل هم افزایش 39/2درصد را نشان می دهد. تورم سالیانه که رشد قیمت در 12 ماهه منتهی به آبان ماه 1401نشان می دهد نیز از افزایش 31/5درصد روایت دارد.

ماه پیش از آن یعنی مهرماه هر سه شاخص ذکر شده به ترتیب  6/1درصد، 36/3درصد و30/3 درصد بود. بر این اساس آمار روایت می کند که گر چه تورم سالیانه در آبان 1401 با مقداری رشد روبه رو شده،در یک ماه اخیر از شتاب رشد نرخ مسکن کم شده است.

در قسمت اجاره نیز قیمت ها در آبان سال 1401نسبت به مهرماه همین سال 3/7 درصد زیاد شد. قیمت اجاره بها  در مقایسه با آبان سال قبل 39/1 درصد و در 12 ماهه منتهی به آبان سال جاری 31/3 درصد و 31/1 درصد اعلام شد.

مرور وضعیت بازار مسکن کل کشور در هشت ماه قبل بیانگر آن است که رشد ماهیانه قیمت مسکن در اردیبهشت ماه 2/5 درصد، خردادماه 2/3درصد، تیرماه 3/8، مردادماه 2/8درصد، شهریورماه 3/5 درصد، مهرماه 6/1 درصد و آبان ماه 3/7 درصد بوده است.

میزان رشد ماهیانه قیمت اجاره در کل کشور نیز در اردیبهشت ماه2/5درصد ، خردادماه2/3درصد، تیرماه 3/8درصد، شهریورماه 3/5 درصد، مهرماه 6/1 درصد و آبان ماه 3/7 درصد بیان شده است.

به نظر می رسد با پایان یافتن فصل جابه جایی، کم شدن آرام آرام انتظارات تورمی و افت سرعت رشد قیمت مسکن در پایتخت کم کم بر بازار مسکن کل کشور تأثیر گذاشته و این قسمت به ثبات نسبی رسیده است.

گزارش های میدانی از شهر تهران نشان می دهد در حال حاضر آرامش نسبی در بازار مسکن وجود دارد. مهرماه سال جاری قیمت رشد ماهیانه قیمت با 1/2 درصد افزایش به صفر متمایل شده و معاملات با حدود 5400 فقره به کمترین میزان خود در امسال رسیده است.

هم اکنون مطابق شاخص بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت 43/7 میلیون تومان و برپایه شاخص مرکز آمار 46/4 میلیون تومان است. از سوی دیگر یه علت شرایط موجود جامعه انتظارات تورمی در بخش مسکن کم شده و زمینه برای ورود تقاضای مصرفی فراهم است. گزارش قیمت آبان ماه شهر تهران هنوز نشان داده نشده است.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support