740 هزار کارگر ساختمانی بیمه تأمین اجتماعی هستند. | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

740 هزار کارگر ساختمانی بیمه تأمین اجتماعی هستند.

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:مجله خبری ملکیتا

1 سال پیش 16150 بازدید
740 هزار کارگر ساختمانی بیمه تأمین اجتماعی هستند.

به گزارش ملکیتا، میرهاشم موسوی، با اشاره به طرح اصلاح ماده 5قانون بیمه کارگران ساختمانی، گفت: با تصویب نهایی این مصوبه در شورای نگهبان و ابلاغ آن به سازمان تأمین اجتماعی، پس از تدوین آئین نامه اجرایی، عزیزان کارگر ساختمانی را که منتظر این مصوبه بودند تحت پوشش بیمه قرار می دهیم و امیدواریم با به اجرا درآمدن این قانون، دغدغه آینده کارگران ساختمانی برطرف شود.

او اضافه کرد: با پیگیری و تعادل مثبتی که در دو سال قبل بین سازمان تأمین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی به خصوص هیأت رئیسه محترم و کمسیون اجتماعی در زمینه اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی صورت گرفت، در تاریخ 6 آذر اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و امیدواریم بتوانیم با این مصوبه، عزیزان کارگر ساختمانی را که منتظر این مصوبه بودند، تحت پوشش بیمه قرار دهیم.

موسوی گفت: قبل از این اصلاح در حوزه بیمه کارگران ساختمانی، حدود 19 هزار میلیارد تومان کسری منابع سهم کارفرمایی داشتیم که باعث شده بود بر بقیه صندوق ها فشار زیادی وار د شود و یک تعداد از عزیزان کارگر ساختمانی  از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار نمی شدند. همچنان 740 هزار کارگر ساختمانی بیمه شده تأمین اجتماعی هستند.بعد از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ قانون مصوب مجلس، طی ماه های آینده آئین نامه اجرایی آن توسط وزارت تعاون​​​​​​​​​​​​​، کار و رفاه اجتماعی ، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تهیه خواهد شد و امیدواریم همه این عزیزان را تحت پوشش قرار دهیم و با بهره مندی از بیمه تأمین اجتماعی ،تمامی کارگران ساختمانی نسبت به آینده خود امیدوار باشند و دغدغه آنان برطرف شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: از بین کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی، تا الان 46 هزار نفر بازنشسته و بیش از 6 هزار نفر از کار افتاده شده اند و از تعهدات مرتبط استفاده می کنند. همچنین 15 نفر نیز به عنوان بازماندگان کارگران متوفی از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت می کنند. همه مزایای سازمان تأمین اجتماعی همچون سایر اقشار تحت پوشش تأمین اجتماعی به این عزیزان ارائه می شود.

موسوی این چنین بیان کرد:

بر اساس قانون کارگران ساختمانی که در سال 52 به تصویب رسیده است، تمامی کارگران ساختمانی در برابر حوادث ناشی از کار بیمه هستند و می تواننند از مزایای این قانون استفاده کنند. قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی زمینه توسعه خدمات به این عزیزان را آماده کرده است. بعد از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ این مصوبه ،تا سه ماه باید آئین نامه اجرایی آن تهیه شود و بعد از آن این قانون در سازمان تأمین اجتماعی به اجرا در می آید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support