رشد 40 درصدی اجاره مسکن در آذرماه 1401 | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

رشد 40 درصدی اجاره مسکن در آذرماه 1401

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:مجله خبری ملکیتا

1 سال پیش 16804 بازدید
رشد 40 درصدی اجاره مسکن در آذرماه 1401

به گزارش ملکیتا، مرکز آمار ایران ماهیانه آماری را در مورد تغییر تورم کشور نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل انتشار می کند. قسمتی از این آمارها به تورم مسکن و بازار اجاره اختصاص دارد.

بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار از تورم بازار مسکن

طبق گزارش اخیر این مرکز، تورم نقطه ای از آذرماه 1400 تا آذرماه امسال به 48/5 رسیده است، به این معنی که هر خانوار 48/5 درصد بیشتر از آذرماه 1400برای خرید کالا و خدمات هزینه کرده است.

به طور کلی تورم نقطه ای از تغییر تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل روایت دارد. این آمار در ماه قبل 48/1 درصد بوده است. تورم نسبت به ماه پیش یعنی آبان ماه 1400 نیز 0/4 زیاد شده است.

ضریب اهمیت مسکن و اجاره 

اگر جداول را جزئی تر بررسی کنیم متوجه می شویم هر کالا و یا خدمات نسبت به شاخص کل ضریب اهمیت متفاوتی دارد. این ضریب برای مسکن 31/1 درصد برآورد شده،ضریب اهمیت مسکن برای خانوارهای شهری 34/1 درصد است.

ضریب اهمیت برای خانوارهای ر وستایی تفاوت دارد و 14 /4 درصد ذکر شده که با آمار خانوارهای شهری تفاوت زیادی دارد.

بازار اجاره نیز برای خود دارای ضریب اهمیت است و در میان آمارها همان 31/1 برای آن تعیین شده که برای خانوارها ی شهری 33/7 درصد و برای خانوارهای شهری تفاوت زیادی دارد.

بازار اجاره نیز برای خود دارای ضریب اهمیت است و در میان بقیه آمارها همان 31/1 برای آن تعیین شده که برای خانوارهای شهری 33/7 درصد و برای خانوارهای روستایی به 13/1 می رسد.

رشد قیمت مسکن 

تورم مسکن نسبت به ماه قبل در آذرماه 2/8 درصد زیاد  شده است و نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 41/7 درصد رسیده است. در خانوارهای شهرینسبت به ماه گذشته 2/7 و برای خانوارهای روستایی نسبت عدد 3/3 درصد برای آن ذکر شده ،آمار سالیانه خانوارهای شهری 47 درصد و خانوارهای روستایی 37 درصد برآورد شده است.

تورم بازار اجاره

تورم بازا  اجاره نسبت به ماه گذشته 2/8 در صد زیاد شده است و نسبت به سال گذشته 41/6 درصد ثبت شده است.

این آمار در مورد خانوارهای شهری 2/8 درصد نسبت به ماه گذشته و برای خانوارهای روستایی 3/4 درصد نوشته شده است.

با توجه به رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی به نظر می آید تورم مسکن در دی ماه نیز روندی زیاد شدنی را طی می کند. آخرین داده های مرکز آمار ایران نشان دهنده آند است که قیمت نهاده های ساختمانی از تابستان سال قبل تا تابستان سال جاری حدود 29 درصد زیاد شده است.

اگر این آمار به طور جزئی تر بررسی شود، در گروه سیمان 21/4 درصد، گروه تاسیسات برقی 39/5 درصد ،گروه موزائیک، کاشی و سرامیک 36/8ذدرصد ،گروه نقاشی ساختمان56/8درصد شاهد زیاد شدن قیمت بوده ایم. گروه شیشه با 83/3درصد زیاد شده نسبت به دیگر گروه ها رشد زیادی داشته است.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support