ساخت چندهزارمسکن ملی درمازندران آغازشده است | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

ساخت چندهزارمسکن ملی درمازندران آغازشده است

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14150 بازدید
ساخت چندهزارمسکن ملی درمازندران آغازشده است

علی دیوسالاربا توجه به اینکه دراستان 11هزارواحدمسکن ملی دراستان منجربه قراردادشده است،سهمیه استان رابرای ساخت مسکن ملی 155هزارواحدبیان کردوافزود:دراستان طی4سال فعالیت دولت 155هزارواحدمسکن احداث می شود.

وی اظهارداشت:38هزارواحدمسکن درقالب برش یکساله بایداحداث شودو11هزارواحدمسکونی تاکنون دراستان منجربه عقدقراردادشده است.

وی یادآورشد:دراستان هرهفته شورای مسکن برگزارمی شودوخوشبختانه دراستان آهنگ ساخت مسکن شتاب یافته است.

دیوسالار،مدبرکل راه وشهرسازی مازندران همچنین ازتهیه زمین دولتی برای ساخت11هزارو568واحدمسکن ملی خبرداد وگفت:درشهرستانهای مختلف این اراضی تأمین وتهیه شده است.

مدیرکل راه وشهرسازی مازندران بابیان اینکه دوهزارو400واحدمسکن ملی به مرحله فونداسیون رسیده است،تعدادواحدهای مسکن خودمالکی راهفت هزارو765واحدبیان نمودوگفت:دراسفندسال قبل این میزان هزارو536واحدبوده است.

دیوسالارتأمین زمین درشهرستانهای غرب استان را ازجمله مشکلات ودغدغه بیان کرد وگفت:درتلاش هستیم تا بابهره گیری ازظرفیت روستاهای حاشیه هرشهرطرح های خودمالکی وبافت فرسوده پروژه جهش ملی مسکن رادراین مناطق اجرایی کنیم.

وی شمارمتقاضیان ثبت نام کننده برای مسکن ملی 118هزارنفردراستان اعلام کردوگفت ازاین تعداد22هزارو800نفرتأییدشدند.

 

 

 

 

منتظرنظرات گرانبهای شما عزیزان درزیز این خبرهستیم.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support