قیمت مسکن واجاره بهاچقدرافزایش خواهدیافت؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

قیمت مسکن واجاره بهاچقدرافزایش خواهدیافت؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15375 بازدید
قیمت مسکن واجاره بهاچقدرافزایش خواهدیافت؟

به گزارش ملکیتا،سیدغلامعباس جمشیدی بیان کرد:دربازارنوسانات قیمت ارزباعث شده تانرخ کالاهامتناسب باآن قیمت گذاری شود.وی افزود:بالارفتن قیمت مصالح ساختمانی ودرآخربالارفتن قیمت مسکن،حاصل مدیریت نادرست دولت درقسمت اقتصادکشوراست.

عضوهیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشوربابیان اینکه دراقتصادکشورعدم تصمیمات درست تبعات منفی درجامعه به دنبال دارد،یادآورشد:شرایط نامساعداقتصادکشوربه مردم فشارزیادی واردمی کندوعدم ثبات دربازارآنها راازبهبودشرایط ناامیدکرده است.

جمشیدی خاطرنشان کرد:دولت بهره های بالایی که به واسطه تسهیلات بانکی درحوزه مسکن ازمردم می گیرد موجب شده تا مردم به اجاره نشینی روی بیاورندزیراخریدمسکن ازتوان بسیاری ازقشرجامعه خارج است.

وی اضافه کرد:درسال جاری باتوجه به وضعیت اقتصادی کشورونوسانات قیمت ارزشاهدافزایش 50درصدی نرخ مسکن وافزایش 30درصدی اجاره بها خواهیم بود.

به گفته جمشیدی:بالارفتن قیمت مسکن موجب ترویج حاشیه نشینی،مهاجرت به شهرهای کوچک وروستاها می شود به علت اینکه درآمدمردم جوابگوی هزینه های خریدواجاره مسکن نیست.

عضوهیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشوربااشاره به اینکه باتوجه به درآمدمردم نرخ تسهیلات بانکی بالااست،اظهارنمود:دولت باتسهیلات کم بهره وبلندمدت می تواند درمردم امیدخانه دارشدن راایجادکندوبایدبه این امرعمل کندوازشعاربپرهیزد.

وی بااشاره به اینکه بالارفتن نرخ مسکن باعث رکوددربازارمی شود،تصریح کرد:نتیجه این رکود کاهش توان خریداست ودولت بایدبرای جلوگیری ازرکوددربازارمسکن برای کاهش هزینه های ساخت تدبیری بیاندیشد.

جمشیدی با تأکیدبراین موضوع که طرح ملی مسکن باید به صورت صحیح ودرست اجرا شود،بیان نمود:دولت بایددراختیارمردم تسهیلات کم بهره وبلندمدت قراردهدتا ازاین طرح استفاده کنند.

وی یادآورشد:درکشوربرای بهبوداوضاع مسکن باید طرح ملی مسکن دراختیاربخش خصوصی قراربگیردزیرادولت به تنهایی قادربه اجرای آن نخواهدبود.

 

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رادرزیراین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support