توقف خرید فروش ملک در بازار مسکن!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

توقف خرید فروش ملک در بازار مسکن!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

10 ماه پیش 8654 بازدید
توقف خرید فروش ملک در بازار مسکن!!

به گزارش ملکیتا،خریدوفروش ملک دربازارمسکن شهر تهران توقف یافت وهنوزهم ادامه دارد،درضمن معاملات ساخت وسازها راتحت تأثیرقرارداده وهمچنین عرضه راهم دربازارمسکن کاهش می‌دهد.

این موضوع برای بازار  مسکن مشکل سازمی‌باشد.وکاهش تولیدمسکن ممکن است اثرات بدی دراین بازاربه وجود آورد.قیمت ارز محرک خیلی قوی برای بازار مسکن می‌باشداگرچه شاخص‌هایی دیگرمانندنرخ ساخت وساز،تورم عمومی،توان خریدمتقاضیان ونوسانات بازارهای موازی بر بازارمسکن تأثیرگذار است اما محرک اصلی همان قیمت ارز است.

مرکز آمار ایران که قبلاً به صورت منظم همیشه یک گزارش رسمی دراختیارعموم قرار می‌داد حدود چند ماهی است که متوقف شده است درصورتیکه قیمت مسکن درمدارافزایش درحال حرکت است واین طور که به نظرمی‌رسدقیمت دربازارمسکن درماه‌های پیش روودرنیمه دوم سال نیزهمچنان صعودی باشد به دلیل اینکه درنیمه اول سال تولیدکنندگان ازفروش واحدهای خودناامید شدندوخریداران هم توانایی مالی گذشته راندارند،به همین دلیل درحال حاضرتقاضای مصرفی به طورتقریبی ازبازارخارج شده ودرضمن اگرهم تقاضایی باشد با نیت سرمایه‌گذاری وسوداگری واردبازار می‌شودوتنها هدف آنها این است که به مدت شش ماه تایکسال واحدمسکونی راداشته باشندودوباره آن رابه بازارعرضه کنند.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

همچنین دربازار اجاره هم وضعیت خوبی وجودندارد وصاحبخانه‌ها نیز طبق نیازخودخانه را اجاره می‌دهند با توجه به این موضوع که مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره بها درتهران ودیگر شهرها تغییری نکرده است اما به دلیل نبودضمانت اجرایی این سیاست به نتیجه نمی‌رسدودولت تصمیم دارد یک سری راهکارجدید به کارگیرد.این درحالی است که کارشناسان این حوزه معتقدند؛دخالت دولت برای کمک  به مستأجران نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه بازار مسکن را ملتهب‌ترخواهدکردبه صورتی که تعیین سقف 25درصدی افزایش اجاره‌بها،خود دلیل بالا رفتن قیمت دربازاراجاره مسکن شده است.

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی لطفاًنظرات خودتان را درزیر همین خبر کامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support