پیش‌بینی مهم ازقیمت مسکن درنیمه دوم امسال!!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

پیش‌بینی مهم ازقیمت مسکن درنیمه دوم امسال!!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

9 ماه پیش 9283 بازدید
پیش‌بینی مهم ازقیمت مسکن درنیمه دوم امسال!!!

به گزارش ملکیتا،بازار مسکن ماه‌هاست که دررکودبه سرمی‌بردوپیش‌بینی قیمت مسکن به چالش بسیار مهم تبدیل شده است.درحال حاضراین سؤال برای ما پیش آمده است که آیاقیمت مسکن دوباره رشد می‌کندیانه همین روند رکودی ادامه خواهد  داشت؟

ازنیمه‌های زمستان سال قبل بازارمسکن برای یک دوره رونق ورشد عالی خیزبرداشته بود.درضمن رشد قیمت مسکن با رشد قیمت دلارآغاز شدوتاپایان فصل بهارهم ادامه داشت.ولی با سرکوب قیمت دلاروفشار برتمامی بازارها،گردش مالی نیز دراین بازارها متوقف شدوقیمت مسکن ابتدا یک روندکاهشی وهمچنان ادامه داشت.

درحال حاضر تنها سؤالی که برای ما پیش آمده است آیا قیمت مسکن درادامه راه رشد خواهد کرد؟باید بدانیم که دراین بازارتقاضا به شدت کاهش پیداکرده است وقدرت خرید متقاضیان افت جدی داشته است.کارشناس اقتصاد مسکن،فردین یزدانی درمورد وضعیت بازارتاپایان امسال پیش‌بینی کرده است که جهش قیمتی بعیدخواهدبود.

این کارشناس اقتصادمسکن بیان کرد:بنده معتقدم که درحال حاضر دربازارمسکن بعداز یک دوره 5ساله قیمت‌ها به اند ازه‌ای افزایش یافته است که نه خریدارمصرفی ونه بخش قابل توجهی ازمتقاضیان سرمایه‌گذاری دربازارمسکن ،نمی‌توانندواردبازارشوندوخریدکنند.

قبل ازاین درتهران وشهرهای بزرگ،افراد با نقدینگی 2تا 3میلیارد می‌توانسنتد وارد بازار خرید شوند وخریدکنندولی درحال حاضر این امکان وجودندارد.ومی‌توانیم یکی ازدلایل کاهش سطح قیمت مسکن را همان کاهش فشارتقاضا بدانیم.

یزدانی اظهارنمود:به  همین دلیل با توجه به این عواملی که وجودداردما دربازار مسکن تا پایان امسال با ثبات قیمت وهمچنین شرایط رکود معاملاتی همراه هستیم.مگر اینکه به  دلیل متغیرهای بیرونی مانندنرخ ارزویا به دلیل  افت فشارتقاضای ناشی ازشکاف بین قیمت مسکن وقدرت خریدخانوارها ازیک طرف وعدم ورود منابع گسترده مالی از سوی سرمایه‌گذاری به بخش  مسکن ازطرف دیگر،به همین دلایل بابت رشد محسوس قیمت‌ها هیچ انتظاری وجودندارد.

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی لطفاًنظرات خودتان را با ملکیتا به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support