برنامه ویژه دولت برای مسکن کارگران!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

برنامه ویژه دولت برای مسکن کارگران!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

8 ماه پیش 7019 بازدید
برنامه ویژه دولت برای مسکن کارگران!!

به گزارش ملکیتا،صولت مرتضوی،وزیر تعاون کارورفاه اجتماعی تأکیدکرد:درنظر داریم دربحث ساخت سالانه یک میلیون واحدمسکونی که برای عموم پیش بینی شده است،کمک ویژه‌ای به جامعه کارگری درحوزه مسکن داشته باشیم.وبرای مسکن کارگران دولت برنامه ریزی ویژه‌ای خواهد کرد

وزیر تعاون کارورفاه اجتماعی گفت:قانونگذارمشخص کرده که شورای عالی کاربه چه روشی حداقل حقوق ودستمزد را مشخص کند.وهمان طور که می دانیدما حداقل حقوق ودستمزد را معلوم کرده‌ایم،نه حداکثرآن را.براین مبنا بین کارگروکارفرما هرتوافقاتی که انجام گیرد موردتأییدوزارتخانه است.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

وی اظهارنمود:به گفته قانونگذارحداقل حقوق ودستمزد به صورت سالانه تعیین می‌شود.ما درنظر داریم که اگر توانستیم درحوزه مسکن کارگری گامی برداریم.وبنده ازهمکاران وزارت راه وشهرسازی وبانک عامل دعوت نمودم تا درمورد این موضوع بحث کنیم.وامیدواریم که دربحث ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی که برای تمام افراد درنظر گرفته‌ایم که درحوزه مسکن کمک ویژه‌ای به جامعه کارگری کنیم.

این جلسه نمایندگان کارگری وکارفرمایی یک جلسه خیلی عالی بود.دراین نشست نمایندگان کارگران حدود 5نفر هستندو2نفرنیز علی‌البدل بودند،وما دراین جلسه تصمیم گرفتیم برای کارگران برنامه ریزی ویژه‌‌ای انجام دهیم.وماهمگی ارادتمند ودوستدار همه کارگران هستیم وامیدواریم بتوانیم درحوزه مسکن برای کارگران کارمناسبی انجام دهیم .

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی لطفاًنظرات گرانبهای خودتان را باما وهمراهان همیشگی ملکیتا درزیرهمین خبربه اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support