بازار مسکن به خواب زمستانی رفت؟ /کاهش عجیب خرید و فروش | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

بازار مسکن به خواب زمستانی رفت؟ /کاهش عجیب خرید و فروش

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

8 ماه پیش 6103 بازدید
بازار مسکن به خواب زمستانی رفت؟ /کاهش عجیب خرید و فروش

به گزارش ملکیتا،درمهرماه سال1402گزارش تحولات بازارمسکن شهرتهران که از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک ومستغلات کشور برگرفته شده که توسط اداره بررسی‌هاوسیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی منتشرشده است.

برمبنای این گزارش :درشهرتهران مهرماه امسال،تعدادآپارتمان‌های مسکونی معامله شده به3133واحدمسکونی رسیدکه نسبت به شهریور ماه حدود20درصدافزایش داشته وهمچنین نسبت به مهرماه سال 1401حدود42.2درصدکاهش داشته است.

متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحدمسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهرتهران 760/6میلیون ریال بود که این مبلغ نسبت به ماه قبل افزایش 1/0درصدی نسبت به ماه قبل است.

کاهش خریدوفروش مسکن درمهرماه1402

براساس بررسی‌های انجام شده درمورد اجاره مسکن درشهرتهران وکل مناطق شهری درمهرماه سال 1402که نسبت به مهرماه سال 1402بیان کننده رشادیکسان ومعادل 4/2درصدی نسبت به ماه قبل است.

درشهرتهران تعدادواحدهای مسکونی آپارتمانی معامله شده درمهرماه سال1402به3/1هزارفقره رسیدکه نسبت به ماه قبل وهمچنین مهرماه سال قبل به ترتیب 20/0درصدافزایش و42/2درصدکاهش داشته است.متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده درشهرتهران درهمین ماه معادل 760میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ومهرماه  سال1401 نیز به ترتیب 1/0و73/9درصد افزایش داشته است .

درشهرتهران ودرکل مناطق شهری رشدشاخص کرایه مسکن اجاره‌ای نسبت به ماه قبل یکسان ومعادل4/2درصدبوده است.درشهرتهران وکل مناطق شهری رشد نقطه به نقطه شاخص مزبور درمهرماه سال1402نسبت به مهرماه سال قبل به ترتیب معادل54/7و6/08درصداست.

 

 

 

هموطنان عزیزلطفاًنظرات خودتان را باما وهمراهان همیشگی ملکیتادرزیرهمین خبربه اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support