پیش گویی قیمت مسکن درآینده | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

پیش گویی قیمت مسکن درآینده

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 16124 بازدید
پیش گویی قیمت مسکن درآینده

فرشیدپورحاجت افزود:ما هیچ برنامه مشخصی دراین شرایط برای رفع اثراز این شرایط حاکم بر بازارمسکن مشاهده نمی کنیم وبه نوعی دیگرمی توان گفت که فعالان قسمت خصوصی کمی دل نگران وناراحت برای آینده بازارمسکن هستند.

این کارشناس بازارمسکن بیان می کند :دو مولفه تقاضاوعرضه دربازارمسکن اثرگذاراست وآنچه که معلوم است،این که توان نقدینگی مردم طی ماه های قبل بسیارزیادکاهش پیدا کرده وتوانایی مردم نسبت به خریدمسکن دشوارشده است .

فرشید پور حاجت بیان می کند:به نظرمی رسددولت ومجلس  بایدبرای این شرایط تمهیدات ویژه ای رافراهم کند.

این کارشناس بازار مسکن درجواب به این سؤال که حتی اگر خریداری دربازاروجودنداشته باشد،احتمال بالارفتن بیشترقیمتهاوجود دارد؟می گوید:بله،به نظرمی رسدخوددولت عزمی برکنترل کردن قیمت هایاسیاست گذاری مناسب ومفیدبرای مهارتورمی که دربازاروجود دارد،یانداردیا برنامه ریزی نکرده است.

فرشیدپورحاجت افزود:ازسوی دیگر،سازندگان مسکن موقعی که مسکن راباقیمت بالاتولیدمی کنند،به ناچارمجبورهستندباقیمت بالادربازارعرضه کنند.

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رادرزیراین خبرکامنت کنید

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support