بهترین زمان ورودبه بازارمسکن/خانه بخریم یانه | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

بهترین زمان ورودبه بازارمسکن/خانه بخریم یانه

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14537 بازدید
بهترین زمان ورودبه بازارمسکن/خانه بخریم یانه

طی چندماه گذشته قیمت مسکن روندی افزایشی پشت سرگذاشته است.اما با این حال هنوز فصل معاملات مسکن هنوز رسماًآغازنشده است وگفته می شودازنیمه های اردیبهشت ماه این بازارباموج تازه ای ازافزایش قیمت روبروست.برهمین مبنا این سؤال مطرح می شودکه آیا الان زمان خوبی برای ورودبه بازارمسکن محسوب می شود؟

این روزها متقاضیان مسکن باپرسش مهمی روبرو هستند؛آیا اکنون زمان خوب ومناسبی برای ورودبه بازاراست یابهتراست مدت بیشتری دست نگه دارند؟این سؤال مشترک متقاضیان مصرفی وسرمایه گذاری دربازارمسکن است.

یک مشاور املاک دراین مورد می گوید:((اگرکسی پول آماده داشته است،بهتربودقبل ازعیدخریدمی کردولی الان هم دیرنیست ودراین بازارتورم وگرانی اصولاًبعدازاردیبهشت ماه خودرا نشان می دهد.))

بازارمسکن طی چندماه اخیر روندی صعودی را پشت سرگذاشته است؛مرکزآمارایران آخرین گزارش ازتحولات بازارمسکن رادردی ماه منتشرکرده که برمبنای آن،متوسط قیمت هرمترواحدمسکونی درتهران به حدود55میلیون تومان رسیده بود.کارشناسان معتقدندطی چندماه پایانی سال قبل ویک ماه نخست سال جدید نیزقیمت ها درهمین مسیرافزایشی قرارداشته واین شیب را ادامه می دهد.

پیمان مولوی نیز گفته بود:اگرفردی سرمایه برای خرید مسکن داردبهتراست اولین خانه راهرجاتوانست بخرد،چون با این روال هرروزازخانه دارشدن بیشترفاصله می گیریم.

کاهش فروشندگان دربازارمسکن

دربازارمسکن چشم انداز افزایشی البته عواقب دیگری نیزدرپی دارد؛به طورمثال یکی دیگرازصاحبان بنگاه های املاک می گوید:((اینگونه که تورم بالا رفته است،قاعدتاًقیمت ملک هم افزایش پیدا می کند.این روزهاخریداروجوددارد،امافروشندگان ترجیح می دهندمدتی خانه خود رانگه دارندتا با شروع فصل معاملات بتوانندآن را گران تربفروشند.))

چه زمانی به بازارمسکن ورودکنیم؟

کارشناس بازارمسکن ،حسن محتشم گفت:((با توجه به بودجه 1402که حدود40درصدتورم درآن پیش بینی شده است،درحال حاضراگرکسی امکان خریدرا دارد بهتراست اقدام کند،زیراباافزایش قیمت وتورمی که درپیش است مسکن هم تحت تأثیراقتصادکلان قرارمی گیردوروبه افزایش خواهدبود.))

چشم اندازبازارمسکن

همچنین محتشم درموردپیش بینی خودازبازارمسکن درماه های آینده بیان کرد:((بازارمسکن تابع اقتصادکلی کشور است،زمانی که شرایط عمومی اقتصادبا تورم روبروست،قیمت نهاده های ساختمانی افزایش پیدا می کند؛دولت امسال دستمزدها را نیزبین20تا 30درصدافزایش داده است.به طورطبیعی دستگاه های خدمات رسان نیزقیمت خدمات را بالا می برند))

آن طور که به نظر می رسدبازارمسکن درسال جاری تحرکات جدیدی را شروع کرده است وبه تدریج شاهد بالارفتن بیشترقیمت خواهدبود.به این ترتیب متقاضیان سرمایه ای ومصرفی مسکن باید به دنبال بهترین فرصت برای ورود به این بازاروخریدخانه دربهترین قیمت باشند.

 

 

 

منتظرنظرات گرانبهای شما عزیزان درزیراین خبرهستیم.

 

 

 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support