بالا رفتن قیمت مسکن درپرند | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

بالا رفتن قیمت مسکن درپرند

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15846 بازدید
بالا رفتن قیمت مسکن درپرند

یک مشاوراملاک می گویددریک بازه زمانی کوتاه قیمت خریدمردم تغییری نمی کنداما قیمت ها بالا می رودوبنابراین رهن واجاره نیز ازاین موضوع جدا نیست واگرچه درچندماه گذشته دوالی سه مورد قراردادداشتیم،درماه قبل نیز این رقم کاهش یافت.

وی گفت بیشتر مالکین درپرندبه رهن کامل تمایل دارندکه این رقم تغییرمی کند برای مثال اگرمستأجری درسال قبل 70میلیون تومان برای رهن یک خانه درپرندپرداخته است درسال جدید ترجیح می دهد120میلیون تومان برای رهن همان خانه پرداخت کندوبقیه را کرایه بدهدکه مالک به راحتی با این موضوع کنار نمی آیدوموافقت نمی کندزیرا که این شهر،یک شهر مسکن مهری است وبیشترملک هادارای وام تسهیلات مسکن هستند.

به گفته این کارشناس امورملکی،دربازارمسکن پرنددلالان حضوردارندونظارتی براین مسئله وجودندارد؛مالکان هم به دنبال سود خود هستند.

چون که بازارمسکن درپرندمناسب سرمایه گذاری است موجب شده که تقاضای خریدبالابرودکه تقاضای بیشتروملک کمتر،باعث بالارفتن ارزش ملک می شودواین روال،شرایط کاری برای مامشاوران املاک راسخت تر کرده است.

برای رهن کامل خانه72متری درفاز4پرند،150میلیون تومان وبرای رهن کامل یک واحد135متری درفازیک این شهر،550میلیون تومان پیشنهادشده است.

رهن یک واحد59متری درفاز2،معادل50میلیون تومان واجاره ماهانه آن4میلیون و500هزارتومان است.

برای رهن یک آپارتمان درفاز3این شهربامتراژ110مترمربع،300میلیون تومان وبرای اجاره ماهانه آن2میلیون و500هزارتومان درنظرگرفته است .

 

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودرا درزیراین خبربامابه اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support