لیست قیمت مصالح ساختمانی امروز16اردیبهشت (سیمان وگچ) | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

لیست قیمت مصالح ساختمانی امروز16اردیبهشت (سیمان وگچ)

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14627 بازدید
لیست قیمت مصالح ساختمانی امروز16اردیبهشت (سیمان وگچ)

دربازارمصالح ساختمانی نیزمانندسایربازارها،نوساناتی درنرخ ریزودرشت دیده می شود وعوامل متعددی برقیمت روز مصالح ساختمانی هستند.ازآنجایی که این عوامل درسطح جهانی ومنطقه ای هم تأثیرگذارهستند،پس جامعه کوچک مصالح ساختمانی ایران صرفاًهمان ساختمان است.

همانطورکه گفتیم عوامل متعددی برقیمت روز مصالح ساختمانی هستند.امااین فاکتورهای چیدمان برقیمت مصالح ساختمانی که ربطی به عرضه وتقاضای داخلی بازارمصالح راندارندعبارتنداز نرخ بن،نرخ ارز،شرایط وروابط سیاسی،تورم ومیزان عوارض گمرک موجود.باتوجه به این فاکتورها قیمت روزمصالح ساختمانی برای بسیاری از فعالان این بازار،فروشندگان،حتی افرادمعمولی قابل مشاهده است.درنتیجه درادامه این مطلب به بررسی قیمت مصالح ساختمانی امروز16اردیبهشت 1402می پردازیم.

قابل ذکراست که این نوشتارهرروزبه روزمی شودتاجدیدترین ودقیق ترین قیمت هارابه شما ارائه دهد.

دراین بخش ازقیمت روزمصالح ساختمانی 16اردیبهشت 1402به قیمت سیمان وگچ16اردیبهشت1402می پردازیم.

سیمان پرتلندتیپ2آبیک فله ای 23.000

گچ صالح سمنان مخصوص سفیدکاری8.800

سیمان پرتلندتیپ2شمال 50کیلویی 44.500

سیمان تیپ2تهران (کامیون تک)50.100

گچ خام مخصوص کشاورزی 398000

سیمان داراب فله -عمده550000

سیمان پاکتی سپهر-عمده40.500

سوپرگچ میکرونیزه صاالح9.800

سیمان سفیدپاکتی 25کیلوگرمی39.000

گچ سفیدکاری امیدسمنان18.500

گچ امیدسمنان27.000

سیمان پاکتی فارس-عمده45.000

گچ سفیدحبیب کازرون-عمده790.000

سیمان پاکتی نی ریز-عمده37.500

سیمان سفیدپاکتی 25کیلوگرمی لارستان34.500

سیمان پاکتی آباده-عمده33.000

سیمان فله تیپ2تهران790.000

سیمان سفیدپاکتی 50کیلوگرمی نی ریز65.000وغیره.....

 

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی لطفاًنظرات خودتان رازیرهمین خبرکامنت کنید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support