دستور رئیس جمهور درمورد ساماندهی بازارمسکن | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

دستور رئیس جمهور درمورد ساماندهی بازارمسکن

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15843 بازدید
دستور رئیس جمهور درمورد ساماندهی بازارمسکن

درهشتمین جلسه شورای عالی مسکن دردولت سیزدهم رئیس جمهور،با تأکیدبرضرورت شتاب گرفتن اعطای تسهیلات به طرح های ساخت مسکن،استانداران را مکلف کرد تسریع درنوسازی بافت های فرسوده رانیزدردستورکارقراردهند.

دراین جلسه رئیس جمهور همچنین ازاستانداری هاوادارات مربوطه دراستان ها خواست تمام اراضی که بیشتراز 10سال بلاتکلیف مانده وهیچ ساخت وسازی درآنها انجام نشده،شناسایی کرده وبابهره گیری ازسازوکارهای قانونی که درشورای عالی شهرسازی به تصویب رسیده است وهمچنین ارائه مشوق های لازم،این زمین هارابه ظرفیت ساخت وسازهای مسکن کشوراضافه کنند.

سیدابراهیم رئیسی درجلسه دیروز شورای عالی مسکن برساماندهی بازاراجاره بهاوبرعملکردسکوهای ارتباطی درزمینه بازارمسکن واجاره بهابه منظورجلوگیری ازسوداگری و قیمت سازی دربازارمسکن تأکیدنمود.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

دراین جلسه قرار شدبه شکل سراسری درکل کشوردستورالعمل تنظیم وکنترل بازاراملاک ومستغلات به شرط اخذنتیجه مطلوب دراجرای آزمایشی،اجراشود.درضمن ایجاددرگاه سامانه ستادملی بازآفرینی شهری که وضعیت نهایی پروژه های نوسازی بافت فرسوده را نشان می دهد،به تأییداعضاءرسید.

رئیسی ضمن تشکروقدردانی ازاستقبال گرم مردم غیوراستان اذربایجان شرقی ازکاروان دولت مردمی،درشرایط جنگ ترکیبی وتلاش مستمردشمن برای یأس آفرینی درکشور این حضوردلگرم کننده رامعنادارخواندوباتمجیدوتشکرازموقعیت شناسی وهوشمندی مردم این استان،افزود:این حضورحماسی،وظیفه دولت مردمی را درپیگیری وازبین بردن مشکلات استان سنگین ترمی‌‌کند.

رئیس جمهورباابرازامیدواری خاطرنشان کرد:همانطور که دردوراول سفرهای استانی،درآذرذبایجان شرقی شاهد شکستن برخی ازمشکلات مزمن وبه سرانجام رسیدن برخی پروژه هاباسابقه بیشترازدودهه بودیم،امیداست باهمت وتلاش دولتمردان ومسئولان محلی دومین سفر استانی هم برای مردم غیرتمندووفاداراین استان منشاءآثارخیرباشد.

 

 

هموطنان عزیزوگرامی لطفاًنظرات گرانبهای خودتان رازیرهمین خبر کامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support