ریزش یک میلیاردی قیمت مسکن مهردرپردیس!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

ریزش یک میلیاردی قیمت مسکن مهردرپردیس!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 11751 بازدید
ریزش یک میلیاردی قیمت مسکن مهردرپردیس!!

به گزارش ملکیتا، بررسی قیمت‌های پیشنهادی واحدهای مسکن مهرشهرجدید وزیبای پردیس نشان می‌دهدرکودبازار،انتظارکاهش قیمت بیشترازطرف مردم وعدم ورودبه بازارموجب کاهش قیمت تایک میلیاردتومانی شده است.

براین مبنا یک واحد مسکن مهرواقع درفاز5به مساحت 85مترمربع با قیمت 2میلیاردو850میلیون تومان آگهی شده است.یعنی هرمترمربع حدود32میلیون و700هزارتومان می‌باشد.

درضمن درفاز9قدیم واحدی باهمین متراژبرای فروش به قیمت1 میلیاردو900هزارتومان آگهی شده است،دراصل یعنی هرمترمربع حدود21میلیون و800هزارتومان.درفاز9قدیم قسمتی ازواحدهای مسکن مهربه علت مشکل دیوارحائل همچنان قابل سکونت نیست واین نکته خیلی مهمی است که خریداران باید توجه داشته باشند.

یک واحد105متری 2خواب درفاز8پردیس باقیمت هرمترمربع حدود25میلیون و300هزارتومان یعنی باقیمت 2میلیاردو660میلیون تومان آگهی شده است.همچنین وام این واحدمسکونی تسویه شده است وبه صورت خام به فروش می‌رسد.

درفاز11که درحال حاضرحدود12هزارواحدمسکن‌مهرآن کامل نیست ونیمه تمام است یک واحد85متری حدود2میلیاردو770میلیون تومان یعنی متری31میلیون و900هزارتومان قیمت گذاری شده است.وباهمین متراژآپارتمانی با قیمت1میلیاردو750میلیون تومان آگهی شده است.واختلاف حدود یک میلیارد تومان این واحدبا واحدمشابه به دلیل واقع شدن درطبقه همکف است.البته فروشنده مشخص نکرده است که آیا این واحدقابلیت سکونت داردیاخیر؟

یک واحدمسکن مهر85متری درفازجدید9که وام آن تسویه نشده باقیمت2میلیاردتومان قیمت گذاری شده است.

به گزارش ملکیتا‌،درزمستان سال قبل وطی فروردین امسال،به دلیل نوسانات سایربازاراقتصادی مساکن شهرپردیس قیمت های خیلی عجیبی تاحدود4میلیاردو300هزارتومان رانیزثبت کرد.ولی طی 2ماهی که گذشت به ویژه درخردادماه به دلیل ثبات حاکم بربازارارز،حباب قیمت ازبین رفته است.

 

 

 

هموطنان وهمراهان عزیزملکیتا لطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support