کاهش شدید قیمت مسکن درانتظار این امضاء!!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

کاهش شدید قیمت مسکن درانتظار این امضاء!!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

11 ماه پیش 12495 بازدید
کاهش شدید قیمت مسکن درانتظار این امضاء!!!

در روز گذشته ((طرح ساماندهی بازارزمین،مسکن واجاره بها ))با چهارایراد واردشده ازطرف مجمع تشخیص مصلحت نظام روبروشد؛درضمن به نظرمی‌رسد این ایرادات چندان جدی نیست وپس ازاینکه توسط مجلس ودولت اشکالات رفع شود می‌تواند به تأییدبرسد.

مهمترین ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه ساماندهی بازار زمین،مسکن واجاره بها واردکرد مغایرت ماده 6این مصوبه درمورد الحاق یک تبصره به قانون مالیات های مستقیم با سیاست های کلی امنیت قضایی وسیاست های کلی نظام قانون گذاری بود.

همچنین ماده 8طرح ذکرشده مبنی برتعیین واعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بهاودرضمن تبصره 3ماده 11درمورد بررسی تأیید‌‌یا‌رد‌فسخ توسط دادگاه غیرحضوری نیز مغایر بند1سیاست های کلی امنیت قضایی دانسته شد.

وهمچنین ماده 13 این مصوبه که درمورد اخذ عوارض ازاعیان غیر متناسب با کاربری های ثبت شده می ‌باشدرا هیأت عالی نظارت مغایرجز 3بند9سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانستند.

مجمع تشخیص مصلحت با کلیات این طرح موافق است وبه نمایندگان مجلس وکارشناسان حقوقی دولت اعلام کرده تا این ایرادات جزئی مطرح شده راومسائل ویرایشی مصوبه رابرطرف نمایند.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

اختلاف بین موجرومستأجر،یکی ازمواردابهام است.براساس این مصوبه چنانچه اختلافی بین موجر ومستأجردرمورد عدم رعایت سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره بها پیش آمدوموجردردادگاه محکوم شد،بانک مرکزی اجازه دارد اضافه دریافتی را ازحساب موجر کم کند وبه مستأجر بدهد.مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که این مورد باعث می‌شودپرونده های قضایی افزایش پیدا کندوپیشنهاد داده متن هم به این صورت تنظیم شود که درصورت شکایت مستأجر،پرونده قضایی تشکیل شود.

مغایرت بحث عوارض اراضی خالی یکی دیگراز ایرادات می‌باشد.مجمع تشخیص مصلحت از دولت ومجلس درخواست نموده تا مکانیزم شناسایی این اراضی را مشخص کنند.در حال حاضر شنیده می‌شود که نگاه کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه،حمایتی است.

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی لطفاًنظرات خودتان را باماوهمراهان همیشگی ملکیتا به اشتراک بگذارید

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support