قیمت اوراق تسهیلات مسکن چقدرشد؟؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

قیمت اوراق تسهیلات مسکن چقدرشد؟؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 10949 بازدید
قیمت اوراق تسهیلات مسکن چقدرشد؟؟

درتیرماه سال 1400،قیمت هربرگ اوراق وام مسکن معادل 67هزارو600تومان ودرمردادهمان سال باقیمت 80هزارو200تومان ودرشهریور نیزبا قیمت 28هزاروپانصدتومان دادوستدمی‌شود.درمهرماه سال1400این اوراق معادل87هزارتومان،درآبان ماه سال1400معادل87هزارو500تومان ودرآذرماه نیز82هزارو600تومان نیز قیمت دارد.

دردی وبهمن سال 1400نیز باقیمت‌های80هزارو700و80هزارو400تومان معامله می‌شود.درسال‌های 1401و1402این اوراق معادل81هزارو300تومان قیمت داشته که این گزارش برمبنای قیمت سال 1402نوشته شده است.

نرخ اوراق‌ برای مجردها ومتأهل های تهرانی 

براین مبنا،مجردهایی که ساکن تهران هستندتا560میلیون تومان می‌توانند تسهیلات دریافت کنندکه شامل400میلیون تومان تسهیلات خریدمسکنو160میلیون تومان وام جعاله می‌شود؛به همین دلیل برای دریافت 400میلیون تومان وام باید800برگه تسهیلات مسکن خریداری کنندکه هزینه این تعدادبااوراق قیمت 81هزاروسیصدتومانی معادل65میلیونو40هزارتومان می‌شود.درضمن بادرنظرگرفتن160میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید320ورق به قیمت 26میلیون و16هزارتومان خریداری کنند،که مجموع هزینه خرید اوراق به91میلیون و56هزارتومان می‌رسد.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

وهمچنین زوج‌های تهرانی نیزمی ‌توانند تاسقف 960میلیون تومان شامل800میلیون تومان تسهیلات خریدمسکن برای هرنفرو160میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛به همین دلیل زوجین باید1600برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن معادل 130میلیون و80هزارتومان می‌شودکه همراه باهزینه26میلیون و16هزارتومانی وام جعاله که باید320ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند،درکل باید156میلیون و96هزارتومان پرداخت کنند.

شهرهایی که بیشتراز200هزارنفرجمعیت دارد

برای مراکز استان وشهرهای با جمعیت بیشتراز200هزار نفربرای مجردها سقف این تسهیلات به 320وبرای زوجین به640میلیون تومان رسیده است.با توجه به اینکه مجردهای ساکن این شهرها باید640ومتأهل‌ها نیزباید1280برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند،که مجرد‌هاباید52میلیون و32هزارتومان ومتأهل‌ها نیز104میلیون و64هزارتومان پرداخت کنند.

سقف خریداوراق تسهیلات مسکن افزایش یافت

بانک مسکن در18تیرماه درنامه‌ای خطاب به مدیرعامل فرابورس اعلام نمود که با توجه به بالارفتن مجموع سقف تسهیلات خریدانفرادی وخریدساخت مسکن وتسهیلات جعاله تعمیر مسکن ازمحل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ازدومیلیاردو800میلیون ریال به پنج میلیاردو600میلیون ریال،محدودیت خریداوراق تسه بانک مسکن از560سهم حداکثر به 120سهم درزمان ثبت درخواست خرید برای هرکدمعاملاتی تغییر نماید.

 

 

 

 

هموطنان عزیز وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات گرانبهای خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support