تعدادمشاوران املاک غیرمجازدرکشوراعلام شد!!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

تعدادمشاوران املاک غیرمجازدرکشوراعلام شد!!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 10879 بازدید
تعدادمشاوران املاک غیرمجازدرکشوراعلام شد!!!

به گزارش ملکیتا،دراوایل خردادماه سال جاری از زمان شروع گشت‌های بازرسی مشاوران املاک تا کنون21هزارو268بازرسی ازمشاوران املاک صورت گرفته و1910واحدمشاوراملاک بدون مجوزپلمب شده است.درضمن میزان جرایم تعزیراتی اخذشده وتشکیل پرونده نیز134میلیاردو931میلیون تومان برآوردشد.

مشاوروزیرراه وشهرسازی سیدجوادسادات بیان کرد:برمبنای پالایش‌های انجام شده درحال حاضردرکشور174هزارو384واحدصنفی مشاوراملاک فعال هستند که ازاین تعداد16هزارو837واحدصنفی فاقدمجوز هستند.وهمچنین حدود160هزارو109توکن برای مشاوران املاک صادرشده و40هزارو139واحدفاقدتوکن ثبت شده است.(یک دفترمشاوراملاک می‌تواندبیش ازیک توکن داشته باشد)

سالیان سال است که مسئله رسیدگی به وضعیت دفاتر مشاوراملاک فاقدمجوزموردبحث وگفتگوقراردارد.مهم‌ترین وباارزش‌ترین دارایی خانوارهامسکن محسوب می‌شودکه توسط بعضی ازمشاوران املاک بدون مجوز درمخاطره قرارمی‌گیرد.

موضوع شناسایی دفاتراملاک بدون مجوزدرماه‌های اخیرازطرف وزارت راه وشهرسازی باهمکاری وزارت صمت،نیروی انتظامی،شهرداری‌هاواستانداری‌هاوسایربخش‌های مربوطه دنبال می‌شود.مجلس نیز درهمان زمان طرح((سازماندهی بازارزمین،مسکن واجاره بها))دردستورکارخوددارد.

ازسوی دیگر دولت برای بهترشدن وضعیت بازارمسکن برنامه‌هایی مانندطرح ساخت یک میلیون خانه درسال،پرداخت وام ودیعه مسکن تاسقف200میلیون تومان،همچنین افزایش وام خریدمسکن از480میلیون به690میلیون تومان وساماندهی مشاوران املاک متخلف وبدون مجوزرا دردستور کارخودقرار داده است.

وظیفه شناسایی املاک بدون مجوزبرعهده اتحادیه مشاوران املاک است.با اطلاعی که اتحادیه مشاوران املاک به پلیس اماکن ارسال خواهدکردنیازی به مدت زمان 15روزه اخطارنخواهدبودومشاوران املاک وظیفه دارندتا نسبت به گرفتن مجوز ازدرگاه ملی مجوز‌هااقدام کنند.طبق بررسی‌هابرخی ازمشاوران املاک مرتکب حداقل شش تخلف صنفی می ‌شوند؛ازجمله تخلفات مرسوم بعضی ازبنگاه‌هادریافت کمسیون بالاترازنرخ مصوب گرفته تادریافت بالابود،ارائه ندادن کدرهگیری وهمدستی برای بالابردن نرخ مسکن درمناطق می‌باشد.

 

 

 

 

 

هموطنان عزیزوهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات گرانبهای خودتان راباما به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support