چرا قیمت مصالح ساختمانی کاهش یافت؟؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

چرا قیمت مصالح ساختمانی کاهش یافت؟؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

11 ماه پیش 10991 بازدید
چرا قیمت مصالح ساختمانی کاهش یافت؟؟

به گزارش ملکیتا،درماه‌های اخیردراثررکودحاکم بربازارقیمت مسکن،روندی کاهشی را طی کرده است.ولی درحال حاضرطبق مشاهدات میدانی ازخردادماه1402نیزقیمت مصالح ساختمانی نیزتاکنون مسیری مشابه را پشت سرگذاشته است.

براین مبنا درحالی که فصل تابستان فصل ساخت وساز محسوب می‌شود،ولی سازندگان وانبوه سازان کمترازهرزمان دیگری تمایل دارندبه عرصه ورودکنند.

طبق تحقیقاتی که انجام شده است درماه‌های اخیرشاهد کاهش قیمت مصالح ساختمانی شده‌ایم،به عنوان مثال قیمت تیرآهن سایز12در28مردادماه تا شاخه‌ای 3میلیون و211هزارتومان به فروش می‌رسدکه نسبت به خردادماه همین امسال که قیمت یک تیرآهن12که شاخه‌ای 4میلیون و403هزارو670تومان بوده است نزول قیمت داشته است.

این روند قیمتی دردیگر بازارهای مصالح ساختمانی نیز اتفاق افتاده است دربازارمیلگرد هم درخردادماه امسال که میلگردآجدارسایز12که قیمت آن 24هزارو436تومان بوده است در28مردادماه این قیمت به22هزارو600تومان رسیده است وهمچنین پروفیل ساختمانی اصفهان نیزکه درخردادماه32هزارو111تومان قیمت داشته است درحال حاضر قیمت آن کیلویی 30هزارو274تومان برآوردمی‌شود.واین همان روند کاهش قیمت درمصالح ساختمانی می‌باشد.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

دلیل کاهش قیمت مصالح ساختمانی چیست؟

اصلی ترین بازیگرکنونی بازارمعاملات مسکن وساخت وساز،رکوداست.برخی نیزهمین رکوددرساختمان‌سازی ونبودمتقاضی رادلیلی برای آرامش کنونی بازارمصالح ساختمانی وکاهش قیمت نسبی آن می دانند.

درضمن تعدای هم براین باورندکه درحال حاضرقیمت دلاردراین روند کاهش مؤثربوده است.در شرایط فعلی که قبل ازآن تاکانال60هزارتومان نیزبالا رفته بودوبرای مدتی نیزروی کانال 50هزارنوسان داشت والان دوباره واردکانال40هزارتومان  شده است.

وهمچنین کارشناسان معتقدهستند که این شرایط وکاهش قیمت مصالح ساختمانی رانمی‌توان درجایگاه دستاوردی برای پیشرفت بازارمسکن درنظرگرفت،زیرا این شرایط به وجودآمده ازرکودبازاراست وباازبین رفتن این رکود،افزایش قیمت‌ها نیز مسیرخودرا ازابتدا شروع می‌‌کند.

وتعدادی دیگرازکارشناسان نیزمی‌گوینداگراین شرایط کنونی تا ماه‌های آخرپاییزادامه داشته باشد باعث می‌شودکه رکودتورمی دربازاربه وجود آید؛واین همان وضعیتی است که قبل ازاین نیزدربازاراملاک ومصالح ساختمانی سابقه داشته است.

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات گرانبهای خودتان را درزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support