هشدار مهم وفوری به متقاضیان مسکن ملی!!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

هشدار مهم وفوری به متقاضیان مسکن ملی!!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

11 ماه پیش 10616 بازدید
هشدار مهم وفوری به متقاضیان مسکن ملی!!!

به گزارش ملکیتا،آرش صیادی مدیرعامل شرکت عمران شهرجدیدپرنداعلام نمود:براساس مصوبه شورای مسکن تهران متقاضیان مسکن ملی دراین شهر اگر درمهلت تعیین شده اقساط خودرا پرداخت نکنند حذف خواهند شد.

آرش صیادی افزود:طبق مصوبه شورای مسکن استان تهران آن گروه ازمتقاضیان نهضت ملی مسکن پرندکه فقط دوقسط ازمبلغ معین شده را واریز نکنند،برای آنها اخطار پیامکی واریزمبلغ ارسال خواهد شدوبعدازآن نیزبه متقاضی درمورد واریز اقساط بعدی درمهلت معین شده اظهارنامه حذف ارسال می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرجدیدپرنداظهارنمود:برای تأمین منابع مالی احداث پروژه‌های مسکن ملی ،آن تعداد ازمتقاضیانی که بعداز ارسال اظهارنامه هنوز نسبت به واریزاقساط خود اقدام نکردند،ازاین پروژه حذف کرده ومتقاضیان جدید راجایگزین افرادبدحساب خواهیم کرد.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

وی بیان کرد:برهمین مبنا که توضیح دادم درحال حاضر حدود150اظهارنامه برای آن دسته از متقاضیان مسکن ملی که آورده خودراپرداخت نکرده ودرضمن پیش ازاین اخطارهای لازم رادریافت کرده بودندارسال شده است.

درضمن صیادی باتوجه به آغازساخت32هزارواحدمسکن ملی درپرند،تصریح نمود:برای تعداد32هزارواحد که زمین تعیین شده و برای27هزارواحدسازنده تعیین وعملیات اجرایی وساخت این واحدها شروع شده است وبرای آن تعداد واحدباقیمانده فرآیندانتخاب سازنده درحال انجام است.

 

 

 

 

هموطنان عزیزوهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support