تعدادی ازاپلیکیشن‌هابرای بازارمسکن خطرناک هستند!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

تعدادی ازاپلیکیشن‌هابرای بازارمسکن خطرناک هستند!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

11 ماه پیش 10496 بازدید
تعدادی ازاپلیکیشن‌هابرای بازارمسکن خطرناک هستند!!

به گزارش ملکیتا،نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک،داوود بیگی نژادبیان نمود:دربازارمسکن فعالیت تعدادی ازاپلیکیشن‌ها خطرناک است وما وظیفه داریم ازتمام انگیزه‌هایی که بحث مصرفی مسکن رابه خطر می‌اندازد،جلوگیری به عمل آوریم.

وی اظهارکرد:با توجه به اینکه درکشور حدود180هزارمشاوراملاک دارای مجوز فعالیت می‌کننددرکنارآن حدود 30درصد ازاین تعداد نیزبدون مجوز هستند یعنی خارج از ضوابط اتحادیه مشاوران املاک فعالیت می‌کنند وما وظیفه داریم که تمام مواردی که باعث به خطر افتادن بازارمسکن درکشورمان می‌شود رابررسی نماییم وازبه خطر افتادن این بازار جلوگیری نماییم.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه بیان کرد:ولی موضوع خطرناک تراین است که تعدادی ازافراد که درفضای مجازی وبرخی ازاپلیکیشن‌هاکه دربازارمسکن فعالیت می‌کنندکه ماهم هیچ شناختی درمورد آنها نداریم.

داوودبیگی نژادخاطرنشان کرد:ماباید از ورود تمام انگیزه‌هایی که بحث مصرفی مسکن را دربازارمسکن به خطرمی‌اندازدجلوگیری نماییم .

درپایان باید گفت:رئیس جمهور دریازدهمین جلسه شورای عالی مسکن با توجه به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی درحوزه قیمت سازی برای مردم ایجاد کرده اند بیان کرده بود:درمرحله نخست نظارت برسکوها باید از طرف خود اتحادیه‌ها انجام شود.درضمن قانون نیزهمین را خواسته که اتحادیه‌های صنفی خودشان مأمور ومسئول باشندواجازه ندهند عضوی ازآن صنف به مردم ظلم کنند.این مسئله سکوها وپلتفرم‌ها بایدساماندهی شود،به صورتی که قیمت‌سازی وسوداگری دراین فضا انجام نگیرد.

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی لطفاًنظرات گرانبهای خودتان را با ماوهمراهان همیشگی ملکیتا به اشتراک بگذارید .

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support