طرح جدید رتبه‌بندی بنگاه‌های املاک براساس امتیاز مردم!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

طرح جدید رتبه‌بندی بنگاه‌های املاک براساس امتیاز مردم!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

11 ماه پیش 10813 بازدید
طرح جدید رتبه‌بندی بنگاه‌های املاک براساس امتیاز مردم!!

به گزارش ملکیتا،دربخش مسکن مشاوروزیرراه وشهرسازی با توجه به  موضوع راه اندازی<< سامانه نظارت>>که توسط وزارت صمت جهت دریافت شکایات مردمی ورصدمجوز دفاترمشاوران املاک تشکیل شد،ازطرح جدید رتبه بندی بنگاه‌های املاک براساس امتیاز مردم نیزخبر داد.

رئیس مرکز توسعه وسیاست‌های راهبردی وزارت راه وشهرسازی،جوادسادات فیرزنی بیان نمود:پرداخت وام ودیعه مسکن،به صورت استانی ودرضمن از شبکه بانکی استان‌هاپیگیری می‌شود.

وی اظهارنمود:درسطح استان‌ها نیاز بودکه یک پیگیری ویژه ازشبکه‌های استانی انجام شودکه این موضوع درشورای عالی مسکن مطرح شد وقرارشدکه استانداران به عنوان رئیس شورای مسکن استان‌ها ومدیران کل راه وشهرسازی استان‌هاجلسه‌ای ویژه با شبکه بانکی درمورد وام ودیعه مسکن برگزارکنند.

سادات بیان کرد:اگر افزایش دوبرابری وام ودیعه مسکن،درمجلس تصویب شدومورد تاییدشورای نگهبان قرار گرفت ابلاغ خواهد شد.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

ثبت شکایات مردم درسامانه نظارت از مشاوران املاک

وی درضمن بیان نمود که مردم انتظار دارند که نظرات وشکایات خودرا ازبنگاه‌های املاک مطرح کنند،خاطرنشان کردباظرفیتی که وزارت صمت ایجاد کرده وهرچه زودترقرار است رونمایی شود،مردم می‌توانندازمشاور املاک از طریق سامانه نظارت شکایت کنندیا جواز مشاوران املاک را به صورت برخط ببیند.

دربخش مسکن مشاوروزیر راه وشهرسازی ادامه داد :تمام مردم از طریق این سامانه نظر وامتیاز می‌دهند ومابرمبنای همین نطرات تمام مشاوران املاک را رتبه بندی خواهیم کرد.

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطاًنظرات خودتان رادرمورد همین خبر کامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support