کف بودجه خرید مسکن در تهران چقدر است؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

کف بودجه خرید مسکن در تهران چقدر است؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

8 ماه پیش 5115 بازدید
کف بودجه خرید مسکن در تهران چقدر است؟

به گزارش ملکیتا، متوسط قیمت خرید مسکن درتهران76میلیون تومان اعلام شده است.درضمن قیمت برخی ازواحدها کمتراست وخانه‌های بامیانگین قیمت هرمترمربع50میلیون تا60میلیون هم درفایل‌های خریدوفروش وجوددارد.

دربازارمسکن درایران رکودبیشترشده وهمچنین دربرخی از نقاط شهرتهران قیمت ها کاهش یافته ولی بازار هنوزراکدمانده است.دبیر اتحادیه مشاوراملاک تهران،سعیدلطفی بیان کرد:دربازار مسکن درحال حاضر رکود بیشترشده است واگرچه همین رکودتاحدودی باعث شده حباب قیمتی ازاین بازارتخلیه شده باشدولی هنوز توان خرید وجود ندارد.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

برمبنای گزارش‌های به دست رسیده قیمت خریدمسکن امسال درکشورمان تحت تأثیرتورم عمومی با رشد همراه بوده است.چندروز قبل،بعدازچندماه سکوت وبی‌خبری آماربانک مرکزی منتشرشد که دراین گزارش قیمت مسکن درشهرتهران درمهرماه همین سال حدود76میلیون و60هزارتومان است واین گزارش زمانی منتشرشدکه درآذرماه سال1401حدود48میلیون و73هزارتومان بوده است واین خودبیان کننده رشد 85درصدی قیمت‌هامی‌باشد.

درحال حاضرمتقاضیان در بازارمسکن فقط به دنبال خرید واحدهاییی با متراژکم هستندودرگزارش بانک مرکزی هم به این مسکن ها اشاره شده است ومشخص شده است که واحدهایی با متراژپایین همان آپارتمان‌های 50تا 60متری سهم بیشتری درمعاملات داشته است. 

کاهش قدرت خرید مردم یکی از دلایل اصلی رشد تقاضابرای واحدهای با متراژکوچک می باشد.مردم ترجیح می‌دهند برای اینکه ارزش پولشان حفظ شودوهمچنین صاحب خانه شوند خانه ای بامتراژکم خریداری کنند. 

 

 

 

 

هموطنان عزیز لطفاًنظرات گرانبهای خودرادرزیرهمین خبرباملکیتا به اشتراک بگذارید.                                                                                                                                                                                                                                                  

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support