عملکرد صفر 4 بانک خصوصی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

عملکرد صفر 4 بانک خصوصی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

8 ماه پیش 4682 بازدید
عملکرد صفر 4 بانک خصوصی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن!

به گزارش ملکیتا،براساس قوانین ازقبل معین شده،پروژه نهضت ملی مسکن برای تأمین منابع مالی خودبه درصدمشخصی ازتسهیلات ساخت مسکن نیازدارد،ولی براساس آماربه دست آمده بعضی ازبانک‌ها دراین بخش همکاری نداشته وهمچنین باعث شد که پیشرفت این پروژه با مشکل روبروشود.

همه بانک‌ها براساس قانون باید20درصدازتسهیلات خودرابه حوزه مسکن اختصاص دهند وبانک‌های متخلف برابر20درصداین رقم باید جریمه شوند.دراین مورد رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفته بانک‌های خاورمیانه،سرمایه به طرح ملی مسکن هیچ تسهیلاتی نداده‌اند.

بانک‌های اقتصادنوین،کارآفرین،پاسارگاد،سامان وآینده هم قبول کردند ولی کمتراز4درصد را پذیرفتند.طبق گفته سیدابراهیم رئیسی درروز قبل که قرارشدوزارت اقتصادوسازمان امورمالیاتی،جریمه‌های بانک‌های متخلف را بر اساس قانوندرقالب مالیات وصول وگزارش آن راارائه کند.

براین مبنارئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن،محمدرضامهدیاراسماعیلی بیان نمود:ازهنگامی که قانون جهش تولیدمسکن تصویب شدبانک‌های خاورمیانه وسرمایه درحوزه مسکن هیچ تسهیلاتی پرداخت نکرده‌اند.وبعضی از بانکها هم به کمتراز 4درصد قانع شده‌اند.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن درمورداخذمالیات عدم پرداخت تسهیلات مسکن ازبانک‌هایی که ازقانون سرپیچی کرده‌اند تصریح کرد:مالیات به دست آمده حدود150هزارمیلیاردتومان است که بااخذ واستفاده درپروژهای مسکن،حدود300هزارواحد مسکونی نیمه تمام،تکمیل وبه متقاضیان تحویل داده خواهدشد.

اسماعیلی درپایان بیان نمود:تکلیف قانونی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی درسال‌های 1400و1401میزان818هزارمیلیاردتومان است،تسهیلات پرداخت شده درطی 24ماه بعدازتصویب قانون جهش تولیدمسکن175میلیاردتومان،معادل حدود21درصدتکلیف قانونی بانک‌ها ومؤسسات اعتباری درحوزه مسکن و4.7درصدکل تسهیلات آنهاست.

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support