مشاوران املاک به بهانه کد رهگیری حق دریافت هیچ هزینه مازادی را ندارند. | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

مشاوران املاک به بهانه کد رهگیری حق دریافت هیچ هزینه مازادی را ندارند.

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:مجله خبری ملکیتا

1 سال پیش 18906 بازدید
مشاوران املاک به بهانه کد رهگیری حق دریافت هیچ هزینه مازادی را ندارند.

به گزارش ملکیتا، عباس زاده گفت: گرچه بعضی از مشاوران املاک اظهار می کنند که با دریافت کد رهگیری، هزینه حق الزحمه پرداختی توسط هر دو طرف معامله تغییر می کند، اما این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نیست چون که کد رهگیری از وظایف اصلی مشاوران املاک است.

به گفته او، مشاوران املاک مسئول هستندبا همان حق الزحمه که در قالب کمیسیون است، اقدام به ارائه کد رهگیری کنند و حق دریافت هزینه اضافی از مشتریان را ندارند.

کارشناس مسکن می گوید: مشاوران املاک حتی نباید مبلغ 9 از 10هزار تومانی که برای کد رهگیری مشخص شده را دریافت کنند و این مبلغ را باید خود مشاوران املاک پرداخت کنند.      

عباس زاده گفت : بعضی از مشاوران املاک مدعی هستند که اگر کد رهگیری بگیریم،باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنیم.در حالی که این گونه نیست و مالیات بر ارزش افزوده بر کارکرد و عملکرد آن ها ارتباط دارد.

او گفت : هر مبلغی که از مشتری دریافت کنند، مالیات بر ارزش افزوده غیر مستقیم است که مودی آن در اصل مشتری است و مشاوران املاک تنها تکلیف ارائه و پرداخت آن را به دارایی بر عهده دارد.

عباس زاده گفت: مالیات ارزش افزوده به ازای میزان دریافتی اعم از دریافتی یا عدم دریافتی کد رهگیری تعلق می گیرد، همچنان ما تأکید داریم بر حسب مبلغ کمیسیون حق الزحمه مالیات بگیریم و به سازمان مالیات پرداخت کنیم .

کارشناس مسکن گفت: بعضی عنوان می کنند که اگر کد رهگیری دریافت کنیم مالیات به ما تعلق می گیرد و اگر دریافت نکنند به نوعی فرار مالیاتی انجام دادند و با این عناوین از مشتریان پول مازاد دریافت می کنند. در صورتی که این موضوع تکلیف قانونی آن ها است که کد رهگیری ارائه دهند. بر پایه آن حق الزحمه مالیات 9 درصد بر ارزش افزوده را اخذ کنند وبه اداره مالیات پرداخت کنند؛ بنابراین تنها هزینه مازادی که مشتریان چه کد رهگیری دریافت کنند و چه دریافت نکنند، مرتبط به مالیات 9 درصد ارزش افزوده است.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support