فشار کمر شکن تورم مسکن روی دوش کم درآمدهاست | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

فشار کمر شکن تورم مسکن روی دوش کم درآمدهاست

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:مجله خبری ملکیتا

1 سال پیش 19102 بازدید
فشار کمر شکن تورم مسکن روی دوش کم درآمدهاست

به گزارش ملکیتا، مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان و دهک های هزینه ای در آذرماه 1401را منتشر کرد.

در میان آمارهای این گزارش تورم کل کشور و ضرایب مربوط به بازار مسکن وجود دارد. همچنین تفکیک ضرایب اهمیت،سهم از تورم، شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی و تورم مسکن و نقطه به نقطه و سالانه این بازار بررسی شده است.

گزارش شاخص قیمت مصرف کننده از بازار مسکن چه می گوید؟

طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور در آذرماه سال جاری 45 درصد برآورد شده است. این آمار در ماه قبل 44 درصد اعلام شده بود.

ضریب اهمیت و سهم بازار مسکن از تورم 

آمار مسکن همراه با چند حوزه دیگر شامل آب ، برق، گاز و سایر سوخت ها بررسی می شود. آمارها نشان می دهد ضریب اهمیت این دسته 35/5 درصد است که در میان دهک ها، دهک اول با 38/06 درصد بیشترین سهم و دهک دهم با 33/62 درصد است که در میان بقیه دهک ها دارا هستند.

همچنین سهم این بازارها از تورم نیز در بین داده ها وجود دارد و 0/59درصد اعلام شده است. دهک اول، نهم و دهم سهمی یک اندازه  معادل با 0/57 درصد دارند و کمترین سم و دهک دهم با 33/62 درصد کمترین سهم را در میان بقیه دهک ها دارا هستند.

سهم این بازارها  از تورم نیز در میان داده ها وجود دارد و 0/59 درصد اعلام شده است. دهک اول، نهم و دهم سهمی یک اندازه معادل با 0/57 درصد دارند و کمترین سهم نیز با 0/5 درصد به دهک ها، دهک اول، نهم و دهم سهمی یک اندازه معادل با 0/57 درصد دارند و کمترین سهم نیز با 0/5 درصد به دهک دوم اختصاص دارد. در ماه قبل بیشترین سهم با 0/72 درصد مربوط به دهک نهم و دهم بوده و کمترین در این ماه به همان دهک دوم اختصاص دارد.

شاخص قیمت کل خدمات مصرفی و کالاها

شاخص کل کشور در قسمت شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی بازار مسکن 360/7 درصد اعلام شده است که لرستان بیشترین و سیستان و بلوچستان کمترین سهم را در شاخص دارند.

تورم نقطه به نقطه 

میزان تورم در ماه مشابه سال قبل است. طبق گزارش ها تورم نقطه به نقطه این ماه 38/3 درصد بوده است.

همچنین استان یزد با 51/5 درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را در میان استان ها داشته است. کردستان با 5./8 درصد در رتبه بعدی قرار دارد و خوزستان با 17/2 درصد کمترین اندازه تورم نقطه به نقطه را داشته است.

تورم سالانه 

شاخص کل تورم سالانه 31/5 درصد برآورد شده است که در این میان شبیه به تورم نقطه به نقطه یزد با 41 درصد بیشترین اندازه و خوزستان و 10/5 درصد بیشترین تورم سالانه را دارا بوده است.

آمارها نشان می دهد که تورم در کشور هنوز در مسیر افزایشی قرار دارد و طبق ضریب اهمیت همسو با ماه قبل همچنان اقشار ضعیف جامعه زیادترین سهم را از این تورم دارند.

زیاد شدن تورم همچنین قیمت دستمزد کارگران، زمین و مصالح ساختمانی را در آینده زیاد می کند که این موضوع دلیل اصلی برای زیاد شدن قیمت در بازار مسکن خواهد بود.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support