برای کارگران این شهرها خانه ساخته می شود | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

برای کارگران این شهرها خانه ساخته می شود

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:مجله خبری ملکیتا

1 سال پیش 17032 بازدید
برای کارگران این شهرها خانه ساخته می شود

محمد مهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه مسکن و  شهرسازی در مورد طرح صنعت شهر و نقش وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن کارگران، بیان کرد: طرح صنعت شهر در مشارکت وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت شکل گرفته و هدف آن تامین مسکن کارگردانی ست که در قسمت صنعت شاغل هستند.

سرپرست مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه واحدهای صنعتی مایل به سرمایه گذاری و تأمین مسکن کارگران شاغل در قسمت های خود برای حفظ انسانی آموزش دیده هستند، اضافه کرد: در حال حاضر در شهرها و شهرک های صنعتی بخش عمده کارگران شاغل را مهاجران تشکیل می دهند که با توجه به زیاد شدن قیمت مسکن هم در خرید و هم در اجاره پیش بینی می شود، کارگران شاغل و آموزش دیده ناچار به ترک محل های کار خود به دلیل نداشتن تأمین مسکن خواهند شد. بنابراین وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت در همکاری با یکدیگر تأمین مسکن کارگران را در مشارکت با بخش صنعت و خودکار گران برعهده می گیرند.

قسمتی حیدری گفت:بخش صنعت با ترک نیروی کار آموزش دیده متضرر خواهد شدو چالش پیش روی خود را این موضوع تعریف کرده است. بنابراین در راهکار تأمین قسمتی از آورده متقاضیان در صد است تا با چالش پیش رو مقابله کند.

او گفت:در کارگروه تشکیل شده در مرکز تحقیقات با حضور نمایندگان قسمت صنعت و وزارت صمت ، مقرر شده تا بخش صنعت تأمین بخشی از آورده تقاضاکنندگان بخش های صنعتی خود را تأمین کند. همچنین وزارت صمت بعد از تخصیص زمین از طرف وزارت راه و شهرسازی آماده سازی اراضی را انجام می دهد. بنابراین در ساخت مسکن گران سرعت ایجاد می شود.

او بیان کرد: نقش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارائه دانش فنی در حوزه ساخت و پیاده سازی سیستم هاست و معاونت مسکن و ساختمان راهبری را برعهده دارد.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support