افزایش انواع تسهیلات مسکن!!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

افزایش انواع تسهیلات مسکن!!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

12 ماه پیش 11820 بازدید
افزایش انواع تسهیلات مسکن!!!

به گزارش ملکیتا،بانک مسکن ازافزایش انواع تسهیلات مسکن چه درتهران وچه شهرستانها خبرداد،انواع این تسهیلات مسکن اعم ازخرید مسکن انفرادی ،خریدمسکن زوجین وجعاله می‌باشد.

درتهران تسهیلات خریدمسکن،برای املاکی که حداکثرتا 25سال عمرکرده‌اند به مبلغ 400میلیون تومان وبرای املاکی که بالای 25سال یاهمون 30ساله عمردارند،به 320میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

درضمن درمراکز استان وشهرستانهایی که بیشتراز200هزارنفرجمعیت دارندتسهیلات خریدمسکن انفرادی به مبلغ 320میلیون تومان برای املاک25ساله و240میلیون تومان برای املاک25تا30سال افزایش یافت.

همچنین درسایرمنطق این تسهیلات به ترتیب برای املاک 25و25تا30 سال،به مبلغ 240میلیون و160میلیون تومان تغییر پیدا کرد.

درتهران نیزتسهیلات خریدمسکن برای زوجین برای املاکی که حداکثر25سال عمردارند،800میلیون تومان وبرای املاکی که25تا30سال سن دارند،640میلیون تومان می‌باشد.

زوجینی که درمراکزاستان وشهرستان‌های بالای 200هزار نفرجمعیت زندگی می‌کنند ازاین به بعدمی‌توانندبرای بناهای 25ساله 640میلیون تومان وهمچنین برای بناهای 25تا30ساله 480میلیون تومان تسهیلات دریافت نمایند.

درسایرمناطق این تسهیلات برای ساختمان‌های 25و25تا30ساله به ترتیب به مبالغ 480میلیون و320میلیون تومان تغییریافت.

درضمن تسهیلات جعاله نیز بدون هیچ شرایطی درهمه مناطق وبرای همه املاک،160میلیون تومان شد.

 

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین خبر کامنت کنید

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support