بخشنامه تبعیض آمیز سازمان ملی زمین و مسکن باطل شد | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

بخشنامه تبعیض آمیز سازمان ملی زمین و مسکن باطل شد

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:مجله خبری ملکیتا

1 سال پیش 15924 بازدید
بخشنامه تبعیض آمیز سازمان ملی زمین و مسکن باطل شد

به گزارش ملکیتا،سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور درخواست باطل شدن بخشنامه شماره 600/1400/7557 مورخ 7/ 2/ 1400 سازمان ملی زمین و مسکن را داشته که برای واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش بیش از( یک سوم ) هزینه ساخت را تجویز نموده است، در صورتی که این ارزش برای بقیه تقاضاکنندگان یک سوم لحاظ شده است، این بخشنامه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با بند 9 از اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده شد و باطل شد.

در گذشته و به موجب بخشنامه شماره 609/53849 مورخ 1389/10/28 سازمان ملی زمین و مسکن (تحت عنوان دستورالعمل تأمین مسکن کارکنان در زمینه مسکن مهر)،ارزش هر متر مربع زمین واگذار شده به کارکنان فاقد مسکن در وزارت راه و شهرسازی به صورت اجاره 99 ساله) می بایست از یک دوم قیمت هزینه ساخت هر متر مربع فضای مسکونی کمتر بوده این در صورتی است که این شاخص برای عرصه های قابل واگذاری د ر طرح اقدام ملی مسکن یک سوم تعیین گردیده است.

در رای نامبرده آمده؛ اولا بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی))، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مقرره مورد شکایت که بین کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سایر آحاد مردم از جهت ارزش قطعات مورد واگذاری در هر متر مربع تفاوت قائل شده، دربردارنده اعمال تبعیضات ناروا است و جعل این حکم و اختصاص آن به کارکنان وزارت راه و شهرسازی با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری  اسلامی ایران که بر برابری مردم ایران با یکدیگر تأکید دارد، مغایر است.

ثانیاً با توجه به اینکه برای کارکنان وزارت راه و شهرسازِی، طبق دستورالعمل تامین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر ( مصوب 1389/10/28 سازمان ملی زمین و مسکن)، قیمت هر متر مربع زمین واگذار شده باید کمتر از یک دوم قیمت هزینه ساخت بنای مسکونی محاسبه می شد.

این اندازه در خصوص طرح اقدام ملی مسکن به یک سوم رسیده و در اصلاحیه بخشنامه ذکر شده که مقرره مورد اعتراض در این پرونده است، نسبت به فوق به یک برابر ( معادل ) هزینه ساخت زیاد شده است که نسبت های سه گانه فوق الذکر که در مورد کارکنان وزارت راه و شهرسازی اعمال شده از این جهت نیز تبعیض ناروا محسوب می شود.

بنابراین بخشنامه شماره 600/1400/7557 مورخ 1400/2/7 سازمان ملی زمین ومسکن به علت مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب باطل می شود.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support