همه چیزرابه دلارگره زده ایم/قیمت مصالح ساختمانی پایین نیایدوزیرصمت رااستیضاح می کنیم | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

همه چیزرابه دلارگره زده ایم/قیمت مصالح ساختمانی پایین نیایدوزیرصمت رااستیضاح می کنیم

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 17631 بازدید
همه چیزرابه دلارگره زده ایم/قیمت مصالح ساختمانی پایین نیایدوزیرصمت رااستیضاح می کنیم

درسال1400سیدابراهیم رئیسی شاخص ترین نامزد انتخابات ریاست جمهوری بودکه درحوزه مسکن شعارهای پرزرق وبرق وامیدوارکننده ای به مردم دادوحتی وقتی برمسندکارقرارگرفت بیش ازپیش براین وعده هاتأکیدداشت والبته هنوزهم اصراردارد،اماخروجی کاربا نزدیک شدن به دوسالگی عمر دولت باشعارهای سرداده شده،فرسنگ هافاصله داردوهرایرانی درهرنقطه ای که درکشورزندگی می کند،فقط بایک ساعت گشت دربنگاه های معاملات مسکن به اوضاع آشفته ونابسامان بخش مسکن ،می تواند پی ببرد.

درحال حاضرچندماهی است که بالارفتن بی رویه قیمت دلار،بیشترازهمیشه براین آشفتگی بازاروبه ویژه مسکن،اثرگذاشته است ونرخ مصالح ساختمانی سربه فلک کشیده است واین روزها ،مردم ناامیدازشعارها تنهادرنقش نظاره گرظاهرشدند.

دررابطه باهمین موضوع،رئیس کمسیون عمران مجلس ،محمدرضا رضایی کوچی گفت:به نظرمن،نظارت ها دربخش کنترل قیمت مصالح ساختمانی ،بسیارضعیف است.باوزیرصمت قبل ازسال1400درموردمصالح ساختمانی جلسه ای داشتیم وایشان قول دادکه قیمت فولاد،میلگرد،تیرآهن وسیمان تابعدازعید،روندنزولی داشته باشد.

وی افزود:قبلاًتوجیه دولت این بوده که چون دلارافزایش قیمت داشته،هزینه های تمام شده نیزافزایش داشته است.درحال حاضرکه دلارنسبت به یک ماه پیش،کاهشی شده،به طورطبیعی بایدقیمت ها پایین بیاید ولی اگرقیمت هاپایین نیایدمشخص می شودمدیرانی که نقش نظارتی به عهده شان می باشدومسئول مستقیم می باشند،ضعف مدیریتی بسیاری دارندودیگرحرفهایشان نمی تواند توجیه وقابل قبول باشد.

رئیس کمسیون عمران مجلس تصریح کرد:ایراداقتصادما این است که آن را به دلارگره زده ایم وخیلی وقت ها مواداولیه ونیازهای ما دراصل ربطی به دلارندارد.زمانی که نرخ دلارافزایش می یابد فضای روانی هم ملتهب می شود.از طرف دیگرمشاهده می کنیم که درپایین آمدن قیمت دلارهیچ اتفاقی نمی افتد.پس مشخص است که نظارت نیست وضعف مدیریتی داریم واین گرانی هایی که همچنان ادامه دارد نتیجه اش می شود.

رضایی کوچی درمورد اینکه تولیدمسکن با گرانی های پیش آمده چقدرکار رابه چالش خواهدکشید؟بیان کرد:زمانی که نتوانیم مسکن تولیدکنیم یا نتوانیم کمک به عرضه مسکن بدهیم،بایدمنتظر بالارفتن قیمت هم باشیم واین موضوع خودبزرگ ترین چالش دراین مسیراست.برای اینکه قیمت مسکن رابتوانیم کنترل کنیم باید بین عرضه وتقاضا،تعادلی شکل بگیردکه الان این تعادل نیست وانشاالله با قانون جدیدتولید مسکن ،این اتفاق می افتد.اگر واقعاًمسکنی ساخته شودواین ساخت شعاری نباشد این تعادل به وجود می آید ومی تواندقیمت مسکن راکنترل کند.

وی در اردامه بیان نمود:اگربعدازتعطیلات نوروزقیمت مصالح کاهش پیدانکرد،حتماًوزیرصمت مقصراست وبایدجوابگوباشد،چون موضوع مستقیماً متوجه ایشان است.

رئیس کمسیون عمران مجلس درآخرخاطرنشان کرد:اگروزیرصمت بازارراکنترل وقیمت مصالح ساختمانی که دراصل ربطی به دلارنداردرااصلاح کند،دیگربه اوبرای ادامه کارش،فرصتی داده نمی شود.مابناداریم فقط تابعدازتعطیلات عیداین فرصت رابه آقای فاطمی امین بدهیم.

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی نظرات خودتان رازیراین خبرکامنت کنید

 

 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support