ازفروردین امسال حق مسکن کارگران بایدپرداخت شود. | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

ازفروردین امسال حق مسکن کارگران بایدپرداخت شود.

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14928 بازدید
ازفروردین امسال حق مسکن کارگران بایدپرداخت شود.

وزیرکاربااشاره به تصویب حق مسکن کارگران درهیأت وزیران تأکید کرد:ازفروردین امسال کمک هزینه 900هزارتومانی مسکن کارگران بایدپرداخت شود.

به گزارش ملکیتا،سیدصولت مرتضوی گفت:باموافقت وتصویب هیأت وزیران مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران درسال جاری900هزارتومان شدکه ازفروردین ماه امسال باید به کارگران پرداخت شود.

وی با اشاره به مبلغ حق مسکن کارگران در سال قبل گفت:درسال قبل مبلغ حق مسکن کارگران ازسوی شورای عالی کار650هزارتومان تعیین شده بودکه برای امسال 250هزارتومان افزایش پیداکردوهیأت دولت مصوبه پیشنهادی شورای عالی را به تصویب رساند.

سال قبل مبلغ کمک هزینه مسکن از سوی شورای عالی کار650هزارتومان تعیین واز طریق وزارت کاربه هیأت وزیران ارسال شد.البته هیأت وزیران این مصوبه را به 550هزارتومان کاهش دادوابلاغ کرداما به علت طی نشدن روال قانونی اصلاح آن ازطرف شورای عالی کار وانتقادنمایندگان کارگری مصوبه به هیأت تطبیق  مقررات مجلس رفت ومجدداًتأییدشد.مدتی بعداداره کل روابط وجبران خدمت وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی این مصوبه را جهت اجرا به کارفرمایان ابلاغ کرد.

مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کاردرسال1399معادل300هزارتومان بودکه سال 1400به 450هزارتومان افزایش یافت وبعدازآن شورای عالی کارباهدف کمک هزینه های مسکن واجاره بهای کارگران این رقم را650هزارتومان پیشنهادکرد.درسال جدیدمبلغ حق مسکن کارگران درشورای عالی کار250هزارتومان افزایش یافت وبه 900هزارتومان رسیدکه طبق گفته مقامات کارگری وزیرکارقول مساعد داده بود مجوز آن را ازهیأت دولت می گیرد واین امرمحقق شد.

تنها آیتم بسته مزدکارگران حق مسکن است که جهت اجرایی شدن بایدازتصویب هیأت وزیران بگذرد وسخنگوی دولت درروزهای قبل باتأییدتصویب آن درهیأت دولت اعلام کردکه مبلغ هزینه مسکن درجلسه هیأت دولت بررسی شدوهمان مبلغ 900هزارتومان پیشنهادی شورای عالی کار به تصویب رسید.

با تصویب مبلغ 900هزارتومانی حق مسکن در هیأت وزیران وتأکیدوزیرکار مبنی بر پرداخت آن ازفروردین ماه،کارفرمایان مکلفندکمک هزینه 900هزارتومانی مسکن رابا حقوق فروردین ماه به کارگران خودبپردازند.

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رازیراین خبرکامنت کنید.

 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support