مستأجران نفس راحتی بکشند/خبرمهم | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

مستأجران نفس راحتی بکشند/خبرمهم

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 13324 بازدید
مستأجران نفس راحتی بکشند/خبرمهم

کیانوش گودرزی گفت:به نظر می رسدامسال سال آرام تری درموردنرخ اجاره بها داشته باشیم لذاپیش بینی می کنم نرخ ها ماننداواخرسال قبل باشدوافزایش قیمت کمی داشته باشند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درمورد نرخ اجاره بها درسال 1402واقدامات احتمالی دولت درخصوص تعیین سقف اجاره بها بیان کرد:دردوسال قبل تجربه تعیین سقف اجاره بها نیزموفقیت آمیزنبودوبه عنوان یک راه حل اساسی درطرح ساماندهی بازاراجاره بها دردستورکارنمی تواندقراربگیرداما بایددرمجموع دید برای امسال برنامه های دولت چیست وتاچه اندازه راهگشا خواهدبود؟

گودرزی بیان کرد:با اشاره به این موضوع که فصل جابه جایی مستأجران ازخردادماه آغازمی شود،امیدوارم سال جدید شاهدرشد بی اندازه نرخ اجاره بها نباشیم البته با توجه به اینکه قبل ازسال مسکن سقف رشدخودرازدفکرنمی کنم برای باقرارگرفتن درفصل جابجایی هاافزایش نرخ مجددی داشته باشیم.

وی ادامه داد:درحال حاضرخوشبختانه هیاهویی برای شتاب رشدنرخ اجاره بها در بازارمسکن دیده نمی شود،برخلاف سال های قبل که انتظارات تورمی دربحث گرانی اجاره بها وجودداشت،امسال سال آرام تری تااین لحظه درپیش داشتیم که امیدوارم ادامه دارباشدوحداقل وضعیت مانندآخرسال 1401باشد.

به گفته گودرزی:چون درماه های آخرسال قبل درحوزه مسکن رشدبی رویه ای داشتیم به همین دلیل پیش بینی می کنیم که درسال جدیدتغییری نداشته باشیم یاحداقل افزایش قیمت کمی باشد.

 

 

 

 

منتظرنظرات گرانبهای شما عزیزان درزیراین خبرهستیم 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support