احتمال افزایش چنددرصدی نرخ مسکن درسال جدید | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

احتمال افزایش چنددرصدی نرخ مسکن درسال جدید

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14359 بازدید
احتمال افزایش چنددرصدی نرخ مسکن درسال جدید

محبی بیان کرد:احتمال 30درصدی قیمت مسکن درسال 1402وجوددارد.افزایش قیمت مسکن درسال جدیدحداقل 30درصدخواهدبود.

حمیدرضامحبی ضمن انتقادازنوسان وافزایش قیمت دلار،اظهارکرد:افزایش نرخ دلارچندین سال است که برمصالح ساختمانی تأثیرمستقیم داردکه درآخر باعث افزایش قیمت مسکن می شود.

محبی،دبیرانجمن انبوه سازان گلستان ازافزایش دوبرابری نرخ مسکن درماه های آخرسال خبرداد وبیان کرد:درزمستان سال گذشته قیمت مصالح ساختمانی 20درصدافزایش یافت؛مردم باتوجه به این شرایط آمادگی افزایش قیمت مسکن درماه های اول سال جدیدرادارند.

وی بابیان این نکته که درسال جدید افزایش نرخ مسکن دست کم30درصد خواهد بود،اظهارکرد:50درصدافزایش قیمت مسکن رادرسال قبل شاهد بودیم.

دبیرانجمن انبوه سازان گلستان پرداخت اقساط 8تا10میلیونی مسکن رابرای خریداران غیرممکن دانست وگفت:این رقم قسط حتی برای کارمندان هم قابل پرداخت نیست چه رسدبه دهک های کم درآمد یاطبقه کارگری.

این فعال اقتصادی رقم تسهیلات را درمقایسه با بالارفتن قیمت مسکن ناچیزخواندواضافه کرد:خریداران درسال80حدودنصف هزینه مسکن را تسهیلات دریافت می کردنددرصورتیکه درحال حاضراین رقم کمترازیک دهم است.

وی عرضه تسهیللات بانکی کم بهره ومصالح ساختمانی سوبسید دارراهکارافزایش رغبت خریدمسکن دانست وگفت:درحال حاضردولت صدورپروانه دربافت فرسوده رارایگان کرده که این موضوع خودکمکی به ایجادانگیزه خریداران خواهدکرد.

منتظرنظرات گرانبهای شما عزیزان درزیراین خبرهستیم 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support