بانک هاعلاقه ای به مشارکت درطرح های مسکن سازی ندارند | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

بانک هاعلاقه ای به مشارکت درطرح های مسکن سازی ندارند

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15308 بازدید
بانک هاعلاقه ای به مشارکت درطرح های مسکن سازی ندارند

به گزارش ملکیتا دراین یادداشت آمده است :رئیس جمهوری وزیرصنعت ،معدن وتجارت رامأمورکرده تاازطریق رایزنی با تولیدکنندگان سیمان وفولاد،بسترلازم رابرای تأمین این مصالح با قیمت مناسب برای ساخت مسکن فراهم کند،اما سؤالی که اینجا مطرح شده این موضوع است که اگروزیرصنعت یاسایروزرای دولت درآن اندازه اختیارواقتداردارندتا نرخ تولید مصالح ساختمانی راکنترل کنندومانع افزایش قیمت ساخت مسکن شوند،زیراظرف یکسال ونیم گذشته ازاختیارات خوداستفاده نکرده اندودرمقابل گرانی30درصدی قیمت سیمان،60درصدی مقاطع فولادی،100درصدی محصولات پتروشیمی و150تا300درصدی سایرنهاده های ساختمانی ساکت بوده اند؟

آیارشد180درصدی میانگین قیمت مسکن دریک سال ونیم اخیردورازتوجه دولتمردان بوده که حالا به یکباره عزم دولت برای مهارتورم این حوزه جزم شده است؟

آیا رئیس جمهورمحترم می دانندکه منافع بعضی از بانک ها وبزرگ مالکان مسکن درکشور درتضادبا بالا رفتن تولیدوپایین آمدن قیمت های بازارمسکن است؟آیا توقع تسهیلات دهی ازچنین منابع اعتباری واقع بینانه است ودولت توان هدایت سایر سرمایه ها به مشارکت درتولیدمسکن ارزان رادارد؟اگرچنین است،پس چراسایربازارهاهمچنان جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران دارندودولت درهدایت منابع آنها به سمت تولید مسکن ناموفق بوده است؟

دولتی که هنوزدرمجاب کردن دستگاه های تحت اختیارخودبرای واگذاری اراضی مازادبه نهضت ملی مسکن مشکل دارد ودرتکمیل طرح های مسکنی دولت های قبل به بن بست رسیده وقادربه کنترل تورم تولید مصالح ورشد قیمت بازار مسکن نیست،چگونه می تواند4میلیون واحدمسکونی را ظرف 2سال ونیم باقیمانده ازعمرمدیریتی خودرا بسازدوتحویل متقاضیان بدهد؟

درحال حاضرکه حتی تسهیلات 400میلیون تومانی سیستم بانکی به زوجین متقاضی مسکن قادربه پوشش 40درصدازقیمت خریدیک آپارتمان 60متری نیست ودستمزدهیچ حقوق بگیری کفاف بازگشت اصل وسوداین تسهیلات را در20سال آینده نمی دهد،آیا همچنان امیدواریم تا مشکل بی خانمانی 50درصدمردم کشور بابالا رفتن سقف وام بانکی وتداوم رشدنرخ سودتسهیلات دریافتی مرتفع شود؟

 

 

 

 

 

منتظرنظرات گرانبهای شما عزیزان درزیراین خبرهستیم.

 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support