بهترین راهکار بهبودوضعیت بازارمسکن چیست؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

بهترین راهکار بهبودوضعیت بازارمسکن چیست؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

12 ماه پیش 14174 بازدید
بهترین راهکار بهبودوضعیت بازارمسکن چیست؟

به گزارش ملکیتا باوجوداینکه درسال جدیدهنوزمعاملات بازارمسکن به طورجدی آغازنشده وهمچنین ازچندماه گذشته آمارهای رسمی تحولات بازارمسکن منتشرنشده است؛امابرمبنای شرایط فایل های معرفی شده به بازارخریدواجاره مسکن وهمچنین تأثیرکوتاه مدت نوسانات اخیرارزی برتمام بازارهاازجمله مسکن،شاهدبالارفتن قیمت نسبی بعضی ازمناطق بوده ایم.

با توجه به متوسط افزایش حقوق نیروی کاروتخمین میزان رشد شدید دربازارمسکن می توان برای شهروندان به ویژه اقشارضعیف آسیب های فراوانی متصورشد،درچنین شرایطی درهمین ابتدای سال جاری سیاست گذاران مسکن بایدهرچه سریع تر،فعالیت خودرابرای جلوگیری ازوخامت بیشتراوضاع بازارخرید،فروش واجاره مسکن آغازکنند.

براساس نظرکارشناسان،یکی ازنیازمندیهای مهم هرحاکمیت برای مدیریت صحیح کشور،کسب اطلاعات وداده های درست وصحیح وبه روز درحوزه های مختلف است.ازاوایل دهه 90مجلس شورای اسلامی،با علم به حساسیت حوزه مسکن،قوانینی دراین خصوص وضع کرددرسال1394برهمین مبناسامانه املاک واسکان به بهره برداری رسید؛ولی تاسال1397هیچ اقدامی به منظوراجرای قانون صورت نگرفت.با وجوداینکه بسیاری ازکارشناسان برای بازارمسکن به مزایای این سامانه اذعان داشته اند؛اما همچنان بعضی ازدستگاه ها به تکالیف قانونی خوددرقبال سامانه املاک واسکان عمل نمی کنند.

بهترین راهکار بهبود وضعیت بازارمسکن چیست؟

مهدی زاده با بیان اینکه وام مسکن از اول مؤثرنبوده است،گفت درحال حاضرافرادباسرمایه های خردزیر1میلیاردتومان نمی توانند واردبازارملک شوند همین موضوع علاوه براینکه باعث پایین آمدن ارزش پول اشخاص شده باعث عقب ماندگی سرمایه های خردازتورم ملک نیز خواهدشد.

این کارشناس مسکن طرح فروش متری خانه ازطریق سازوکارشفاف سازمان بورس راراهکارمناسبی برای بهبود وضعیت بازارمسکن خواندوعنوان کرد:درصورت راه اندازی فروش متری مسکن دربورس علاوه براینکه به حفظ سرمایه های کم کمک می کندموجب رونق گرفتن شرکت های سرمایه گذاری مسکن هم می شود.

وی درآخربیان کرد:درباره وضعیت مسکن علاوه برراهکارایجابی گفته شده به صورت سلبی نیزبراین بازارکنترل هایی ازقبیل مالیات ازخانه های خالی وگرفتن مالیات سنگین ترازنقل وانتقالاتی که درکمترازیک سال اتفاق می افتدصورت گیرد.

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رادرزیراین خبرکامنت کنید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support