قیمت فولادافزایش یافت!!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

قیمت فولادافزایش یافت!!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

12 ماه پیش 12628 بازدید
قیمت فولادافزایش یافت!!!

به گزارش ملکیتا،با آغاز فصل گرما وجیره بندی برق،برای دفعه دیگر شاهد افزایش قیمت برخی ازمصالح ساختمانی وفولاددربازارهستیم،واین امری هست که مانند سال‌های قبل به یک رویه تبدیل شده وعده‌ای سودجو به دنبال افزایش قیمت محصولات خود درفصل تابستان هستند.

طی سالهای قبل با کاهش سرمایه‌گذاری درصنعت برق،درشبکه برق شاهدناترازی هستیم.

طبق گفته مدیران توانیر کسری شبکه برق به حدود12هزارمگاوات رسیده ودرضمن طبق پیش بینی این رقم درسال1405به18هزارمگاوات خواهدرسید،با توجه به اولویت دولت برای تأمین برق بخش خانگی،صنعت کشوراولین قربانی این کمبود برق است.

دراردیبهشت امسال شرکت توزیع برق سه برنامه برای سهمیه بندی برق صنایع سیمان وفولاد ارائه کرده که طبق آن محدودیت‌هایی برای این بخش از صنایع ازتیرتاشهریور اعمال خواهدشد.

این محدودیت ها سطح بندی شده که طبق آن کاهش 30درصدی تا90درصدی بارمصرف از ساعت 11تا23اعمال شده است.این محدودیت هاخبرخوبی برای عده‌ای سودجو هست تا به بهانه کاهش تولید،نرخ فولاد را افزایش دهند.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

فولاد درگیر مشکلات فراوان 

صنعت فولاد علاوه بر کمبود برق با مشکلات دیگری نیز روبرو است،درروزهای قبل خبری درموردافزایش قیمت گاز درصنعت فولادمخابره شده است درهمین مورد فولادسازان درنامه‌های جداگانه خطاب به محمدمخبرمعاون اول رئیس جمهور،محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی،وزرای صمت واقتصادورؤسای کمسیون‌های اقتصادی وصنایع ومعادن مجلس خواستارتعدیل مصوبه افزایش دوبرابری نرخ گازبرای صنعت فولاد شدندوعنوان کردندافزایش دوبرابری قیمت گازخسارت 25هزارمیلیاردتومانی برای این صنعت رابه دنبال دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن وفولاد،حمیدرضارستگاردرگفت وگو باجام وجم بااشاره به تفاوت بازارفولادنسبت به دیگر بازارها عنوان کرد:به علت صادرات محوربودن بازارفولاد باید ازنوسانات وتصمیمات لحظه‌ای درامان باشد،درشرایط فعلی 12میلیون تن مازادتولیدداریم که برای بازارهدف برنامه ریزی داشته باشیم.

به گفته وی؛الان تولیدکنندگان اطلاع دقیقی ازوضعیت تأمین انرژی ندارد وبرنامه ریزی دقیقی درموردبازاریابی برای حضور دربازارهای خارجی انجام دهند.به دلیل مازاد تولیدمشکلی درمورد تأمین نیازداخلی وجودنداردولی درحوزه بازارهای خارجی این مشکلات می‌تواندمیزان صادرات را کاهش دهد.

رستگارادامه داد:قیمت نهایی فولادکه به دست مصرف کننده می‌رسدمتأثرازافزایش هزینه‌های حمل ونقل متفاوت خواهدبود.

 

 

 

هموطنان عزیز لطفاًنظرات خودتان را با ملکیتا به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support