سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن درفروردین ماه راه اندازی شد | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن درفروردین ماه راه اندازی شد

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14883 بازدید
سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن درفروردین ماه راه اندازی شد

به گزارش ملکیتا درراستای رصدونظارت بربازارمسکن وزارت راه وشهرسازی،سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن را از طریق سامانه ملی املاک واسکان کشورراه اندازی کرد.

این سامانه درراستای وظایف قانونی وزارت راه وشهرسازی ازجمله ماده18قانون جهش تولیدمسکن تهیه شده است.

درراستای رصد ونظارت بربازارمسکن،ثبت همه معاملات املاک ومستغلات مانندخرید،فروش،پیش خرید،پیش فروش،رهن واجاره مسکن برای متعاملین خارج ازبنگاه های مشاوران املاک توسط خودمتعاملین،درسامانه معاملات املاک ومستغلات کشوروثبت قرارداد،اخذشناسه (کد)رهگیری بدون اخذهزینه الزامی است.

دراولین گام شروع به کاراین سامانه،برای قرارداداجاره مسکن امکان ثبت واستعلام قراردادهای ثبت شده درحالت یک به یک(یک مالک شش دانگ به یک مستأجر)،به صورت برخط فراهم شده است مؤجرومستأجرمی توانندقراردادقرارداد اجاره واحدمسکونی موردمعامله خودرا دراین سامانه انجام داده وکدرهگیری ونسخه الکترونیکی آن رادریافت کنند.

هموطنان گرامی درآینده ای نزدیک،این امکان راخواهندداشت که انواع قراردادهای مربوط به املاک ومستغلات رابه صورت مستقل ویا ازطریق مشاورین املاک،درهمین سامانه انجام دهند.

متقاضی می بایستی برای ثبت قراردادهای اجاره واردقسمت قراردادهای اجاره (لینک ورود)شود.دراین قسمت،می توان باتکمیل اطلاعات قراردادلازم،در6مرحله یک قراردادجدیدایجادشود؛همچنین پیشرفت قراردادهای قبلی که دراین سامانه ثبت شده برای متقاضی قابل مشاهده بوده ودرصورت نیازنسخه الکترونیکی آن رامی توان دریافت کرد.

درضمن برای استعلام کدرهگیری با انتخاب گزینه ((استعلام کدرهگیری))متقاضی به قسمتی ازسامانه منتقل می شودکه باواردکردن کدملی یکی ازطرفین قراردادوهمچنین کدرهگیری قرارداد،می توان وجود یاعدم وجودقراردادرااستعلام کرده ودرصورت لزوم،با کسب تأییداز طرف مورد استعلام ،متن کامل قراردادمشاهده شود.

سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن درحال حاضربرای استان یزد به صورت آزمایشی راه اندازی شده است.

 

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی نظرات خودتان را زیراین خبرباما به اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support