قیمت اجاره نفس مستأجران را به شماره انداخت | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

قیمت اجاره نفس مستأجران را به شماره انداخت

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 13720 بازدید
قیمت اجاره نفس مستأجران را به شماره انداخت

بعدازعید،نرخ های پیشنهادی نسبت به سال قبل نوسان بیشتری راتجربه کرده است تابرگی دیگرازتورم درزندگی مردم ورق بخورد.

دراستان تهران گرانی بازاراجاره مسکن طی ماه های اخیربه حدی است،که صدای بسیاری ازمستأجران رادرآورده واین درحالی است بانزدیک شدن به فصل نقل وانتقال بازاراجاره مسکن وارد فازجدید قیمتی شده است،به صورتی که منحنی کرایه خانه تهرانی ها نسبت به درآمد مستأجران رشدقابل ملاحظه ای را تجربه می کند.

عجیب تراینکه دربرخی ازشهرستانهای استان تهران اجاره آپارتمان به صورت تقریبی با مناطق ارزان قیمت این شهربرابری می کندوبعضاًپیشی هم گرفته است.

طی یک سال گذشته افزایش اجاره بها هیچ موقع فروکش نکردوهمیشه سیرصعودی داشت،حال انکه درنیمه دوم سال های گذشته شاهدفروکش کردن افزایش اجاره بها بودیم،اما حتی نیمه دوم سال 1401نیزافزایش سپری شد،تادراستان تهران وحشت مستأجران درمورداجاره بها طی شش ماه اول سال جاری بیشترشود.

به عنوان مثال رهن کامل یک آپارتمان 70متری درخیابان استخرری450میلیون تومان اعلام می شود،حال آنکه حوالی خرداد1401آپارتمانی با مشخصات مشابه با265میلیون تومان رهن کامل می شد کرایه کرد.

تورم وبالارفتن قیمت ارزدوعامل اصلی افزایش اجاره بها 

دراستان تهران یک کارشناس مسکن درموردعوامل افزایش بی حساب وکتاب کرایه خانه گفت:تورم وبالارفتن نرخ ارز دوعامل اصلی برای افزایش کرایه ها است،زمانی که قیمت ارزطی یک سال دوبرابر می شود،صاحبان خانه نیزطبیعی است،که افزایش قیمت های این چنینی رامطالبه کنند.

ابوطالب شیرکوند بااشاره به عدم تمایل صاحبخانه ها برای دریافت رهن وودیعه گفت:به دلیل اینکه برای صاحبخانه هاسودسپرده ها چندان جذاب نیست،ترجیح موجرها دریافت کرایه است،تا مبلغ رهن واین هم مشکل دیگری برای مستأجران است ،چون که اغلب مستأجران حقوق بگیربوده وبادرنظرگرفتن پایه حقوق تأمین اجتماعی وغیره....می بینیم،بخش قابل توجهی ازسبدهزینه مردم مسکن است.

محسن رجبی گفت:برخی آپارتمان ها درشهرستانها با قیمت های بسیار بالا وحتی گران ترازشهرتهران نیزاجاره می روند به همین دلیل دراجاره آپارتمان افرادبایدشناخت کافی نسبت به منطقه وحتی کوچه های محلات داشته باشند،تا ازاین طریق بتواننداقتصادی ترین آپارتمان رااجاره کنند.

درهرصورت در استان تهران برای اجاره یک واحدآپارتمان 70متری با سن بنا10الی 15سال بایدحداقل 100میلیون وماهیانه یک میلیون پول داشته باشید.

 

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رازیراین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support